Katarina Ribbing Lindgren

Affärskonsult och verksamhetsutvecklare, Stockholm, Stockholm

Med mer än 20 års erfarenhet från olika ledarroller inom finansbranschen har jag upplevt och drivit många olika förändringar för att anpassa verksamheten utifrån kundernas och marknadens förutsättningar och förväntningar. Detta har gjort att jag drivs och inspireras av att bidra till att skapa en kultur där chefer och medarbetare hittar sitt sätt att utveckla sig själva och sin affär som en naturlig del i verksamheten.

Så här kan jag hjälpa dig:
När du upplever att du vill hitta vägar och energi till att nyttja potentialen hos dig, dina medarbetare eller din organisation kan jag bidra genom att vara ditt bollplank och utmana dig att tänka i nya banor. I den mån det känns relevant delar jag gärna med mig av mina erfarenheter, men jag coachar dig också till att hitta ditt sätt att driva den förändring du önskar.

Katarinas erbjudanden

PROVA PÅ – Mentorskap månadsvis Gratis

När du tecknar dig för mentorskap är alltid första mötet kostnadsfritt. Avsikten är att du och mentorn förutsättningslöst ska träffas och stämma av att mentorn matchar dina behov. Det handlar också om att lära känna varann och gemensamt bestämma om och hur ni vill jobba vidare tillsammans.

Mentorskap månadsvis 1250 kr/månad

Innebär en långsiktig relation där vi gemensamt drar upp riktlinjer och målsättningar med mentorskapet. Träffarna sker i normalfallet en gång i månaden under 90 minuter och däremellan sker kommunikationen via telefon och e-post. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer och personlig utveckling.

Ett möte – Ett extra mentormöte 1250 kr/90 min

Ibland behövs det ett mentormöte utöver det mentormöte som ingår månadsvis i mentorskapet.

Har du frågor till Katarina eller vill veta mer innan du bokar? Kontakta Katarina

Kostnaderna är angivna inklusive moms. Kostnaderna kan variera beroende på om du är inloggad som privatperson eller företag.
Om du ej är inloggad visas priser för privatpersoner.

Mer om Katarina

Tillgänglighet

Katarina är tillgänglig för möten via:
Fysiskt möte på valfri plats Telefonmöte Skype röstsamtal Skype videosamtal

Kompetensområden

Försäljning, ledarskap och planering Konflikthantering Ledarskap, på stor arbetsplats Ledarskap, på liten arbetsplats Ledningsgruppsarbete Organisationer Personlig utveckling, varumärke Presentationsteknik Projektledning Teambuilding Utvecklingssamtal

Erfarenhet och utbildning

Ledarskap, förändringsledning, projektledning och coaching är områden för mina utbildningar med praktisk erfarenhet i både medgång och motgång. Mina ledarroller har jag utövat både som kontorschef, konsultchef, försäljningschef och förändringsledare. Utöver detta har jag erfarenheter som facilitator av olika workshops och seminarier, utbildare och tränare i olika förändringsprogram och styrelsearbete i ideella föreningar.
Sedan tre år får jag använda mina erfarenheter i ett bredare sammanhang som konsult i olika organisationer, och det har gett mig många nya perspektiv och insikter om hur starkt företagskulturen påverkar våra beslut och vår inställning till förändringar.

Ett typiskt första möte

Vårt första möte kan vi ha per telefon eller Skype, men ännu hellre träffas vi på t ex ett café för att stämma av förväntningar, personkemi och hur vi vill jobba tillsammans. Om vi är överens om att fortsätta kommer jag vilja att du formulerar målet du vill att vi fokuserar på och vi kommer överens om spelreglerna för våra möten; var och hur vi ska ses eller höras, hur vi hanterar informationen vi delar med varandra och hur vi vll stämma av att vi är på rätt väg.