Bli mentor hos oss

Arbetar du idag som mentor? Eller har du funderat på att hjälpa andra personer med deras yrkesmässiga och personliga utveckling?

Vi vet att genom att utveckla andra kommer man som mentor att utveckla sig själv. Misslyckanden såväl som framgångar blir en del av dina styrkor i rollen som mentor.

Mentorerna.se riktar sig till personer som arbetar eller är på väg in i näringslivet, det kan vara i privata företag, i statlig- eller i kommunal verksamhet eller i organisationer.

Se gärna filmen där en av våra grundare Lars Weiss intervjuas av Steffo Törnqvist.

En digital mötesplats med många fördelar

 • Lätt och inspirerande att söka mentorer

  Mentorerna presenteras via text, bild och film för att göra upplevelsen så bra som möjligt och vår sökfunktion är lättanvänd för besökarna. Om de har svårt att välja mentor hjälper vi dem dessutom manuellt genom att skräddarsy förslag baserat på deras önskemål.

  Vi hjälper dig att presenteras på bästa möjliga sätt, bl.a. genom att vi spelar in en intervjufilm med dig i huvudrollen!

 • Mentoruppdrag

  När en kund har valt ut sin mentor blir mentorn kundens personliga bollplank. Som mentor möter man sin kund normalt en gång i månaden och utöver detta möte sker eventuell kommunikation via e-post och telefon. För ett mindre mentoruppdrag bör man som mentor sätta av ca 2-3 timmar per månad; 1 timme för ett möte var 3-4 vecka samt tid för kommunikation via mail och telefonsamtal. Ett mentoruppdrag innebär i regel att du och din kund träffas regelbundet under en längre period.

  Ett mentoruppdrag kan innebära flera olika uppgifter. Det kan handla om att bli bollplank för en person som har fått en ny yrkesroll som t ex entreprenör, chef, säljare, eller en specialistfunktion som ekonom eller projektledare. Eller så handlar det om att hjälpa en yngre person att sätta mål och riktlinjer för dennes karriär. I det flesta fall är det kunden som bestämmer vilka ämnen som ska diskuteras.

 • Enstaka möten

  För de kunder som inte söker en längre mentorskapsrelation finns möjlighet att endast boka ett eller ett fåtal möten med mentorerna. Då fokuserar mötet på att lösa ett specifikt problem, under en kortare tidsperiod. Det kan t.ex. handla om att någon behöver hjälp med att genomföra en uppsägning, upphandlingsfrågor, finansiering, avtalshantering, IT, anställningar, hantera stress, redovisning, lönesättning mm.

Så här fungerar Mentorerna.se

 • Hur väljer kunderna sin mentor?
  • En kund som söker en mentor eller mentor använder mötesplatsens sökmotor. De mentorer som matchar de sökbegrepp som kunden har valt att söka på kommer att presenteras. Kunden har möjlighet t.ex. söka på bransch, kompetensområden och/eller inom ett specifikt geografiskt område.

  • När resultatet av sökningen presenteras kan kunden läsa om de olika mentorer som matchar de sökbegrepp som har valts. Kunden kan vidare se presentationsfilmer och se vilka tjänster och arvoden som olika mentorer har.

  • Kunden kontaktar mentorn och inleder en dialog, alternativt bokar ett första Prova på-möte direkt. Som mentor har du alltid rätt att acceptera eller att avböja förslag från kunderna.

  • Kunden betalar på Mentorerna.se med kort. Mentorskap debiteras löpande per månad medan enstaka möten debiteras per tillfälle. Företag har även möjlighet att bli fakturerade.

 • Mentorns profilsida

  Vi hjälper varje mentor att skapa sin egen profilsida – vilken följer en tydlig mall. Vi ger råd om hur man kan prissätta sina tjänster och vi bjuder in mentorn för fotografering och inspelning av en presentationsfilm som i sitt färdiga format blir ca 2,5-3 minuter lång.

 • Flera sätt att träffa kunder

  Varje mentor väljer själv hur han/hon vill träffa kunden. Mentorerna.se erbjuder vårt eget telefonkonferenssystem, där endast uppringande part betalar samtalet. Vi uppmuntrar våra mentorer att erbjuda Skype eller FaceTime för de situationer när vanliga möten inte fungerar praktiskt.

 • Kontrollpanel

  Varje mentor har tillgång till en egen möteskalender, meddelandemodul och flera olika rapporter. Här finns också möjlighet för varje mentor att besvara frågor från nya kunder i mötesplatsens Wiki-databas vilket även är ett sätt att marknadsföra sina kunskaper.

 • Hantering av personliga telefon- och e-postuppgifter

  Mötesplatsen lämnar inte ut några personliga telefonnummer eller e-postadresser till de kunder som söker en mentor. Vid kontakt med kunder via mötesplatsens e-postfunktion eller telefonkonferenssystem är mentorns uppgifter anonyma. Mentorn bestämmer själv när denne vill lämna ut dessa uppgifter till kunden.

 • Avtal

  Ett samarbetsavtal mellan Perfect Coach Scandinavia AB (som äger och driver Mentorerna.se) och mentorn upprättas. När kunden väljer att boka in ett möte med någon av mentorerna så godkänner även kunden ett avtal mellan Perfect Coach och kunden.

 • Mentorns arvode och kostnader

  Arvodet är 70 % av det belopp som vi fakturerar kunden när en bokning av tjänsterna görs. I Kontrollpanelen kan varje mentor se vilka kundbetalningar som har gjorts och vilka intäkter som uppdragen har genererat.

  En startavgift för inspelning av presentationsfilm och uppläggning av din mentorprofil om 5 900 kr exkl. moms faktureras. Inga andra avgifter tillkommer.

  Vi betalar ut arvodet i efterskott. Betalning och redovisning av alla arvoden hanteras av oss och sker med automatik. Utbetalning av mentorarvoden görs endast till bolag med F-skattebevis.

Är du intresserad av att bli mentor?

Skicka ett mejl till Bo Wigstrand och berätta kort om dig själv och din erfarenhet så tar han kontakt med dig.

Mejla Bo Wigstrand