Det här är Mentorerna.se

Mentorerna.se är den första digitala mötesplatsen för mentorer och personer som arbetar inom privata näringslivet, organisationer eller statlig och kommunal verksamhet. Om du söker en mentor för din yrkesmässiga utveckling eller behöver hitta lösningen på en specifik fråga, här och nu, så är vårt mål att du ska hitta rätt person för uppgiften hos oss.

 • Företagsavtal

  Du som är VD eller HR-chef vet att det ibland är svårt att hitta rätt kompetens/stöd för ett snabbt uppkommen fråga, eller hitta mentor till en viktig medarbetare. Hos Mentorerna.se kan du teckna avtal för era medarbetare som ger dem tillgång till alla mentorer.

  Mer om företagsavtal
 • Hitta mentorer

  Du som är medarbetare och vill utveckla din karriär eller få råd kring ett nytt jobb/position ... här hittar du din mentor!

  Våra mentorer
 • Vill du själv bli mentor?

  Ta uppdrag som mentor till personer i arbetslivet. Det är utvecklande även för dig.

  För mentorer

Vilka tjänster erbjuds inte på Mentorerna.se?

Vi fokuserar på dig i din yrkesroll och erbjuder därför inte rådgivning inom hälsa, träning, livsåskådning eller relationsproblem av privat karaktär. Ambitionen är att utveckla dig i din yrkeskarriär eller skapa ett mer framgångsrikt företag.

Mentorerna.se drivs av Perfect Coach Scandinavia AB

Bolaget, Perfect Coach Scandinavia, orgnr 559021-7930, bildades 2015 av några personer som är verksamma som mentorer och företagskonsulter. Ursprunget till vår affärsidé bygger på att man snabbt behöver tillgång till rätt kompetens och yrkeserfarenhet för kortare eller längre rådgivning.

2017 bytte vi namn på sajten till Mentorerna.se för att bli tydligare i vårt erbjudande. Namnet kom en av våra mentorer på, Rolf Fällström.

Verkställande direktör är Bo Wigstrand, mångårig entreprenör och mentor.

Kontakta oss gärna:

Mejla VD Bo Wigstrand