Föreläsningar & Workshops

Söker du professionella föreläsare eller ledare för en workshop i syfte att inspirera och utveckla företagets ledare och medarbetare? Flera av våra mentorer genomför föreläsningar och workshop i aktuella och inspirerande ämnen.

En Workshop är ett mer handfast och praktiskt sätta att utveckla sina anställda, Både föreläsningar och workshops kan handla om ledarskap, mentorutbildning eller stresshantering för att nämna några ämnen.

Ta gärna kontakt med oss om du söker ett speciellt ämne för en föreläsning eller workshop!

Möt våra mentorer

Kontakta oss

Interna mentorprogram skapar många positiva effekter

Att använda mentorer inom företaget för att utveckla chefer och medarbetar är ingen ny företeelse, det finns mycket forskning* om dess effekter och fördelar.

Mentorskap anses vara en framgångsrik, kostnadseffektiv och hållbar form av kompetensutveckling för företagens chefer och medarbetare. Vilka fallgropar bör man undvika och hur ser en checklista ut för ett framgångsrikt individuellt mentorskap eller ett Internt mentorprogram?

Deltagarna kommer får en inblick i mentorskap, mentorprogram, modeller för mentorskap, genomförande av mentormöten och hur matchning av mentor och adept kan göras.

*Mentorskap och dess effekter, en studie från Linköpings Universitet.

Jag vill veta mer

Ladda hem pdf

Hållbart ledarskap

Ledarskap är en kompetens som utvecklas löpande genom insikter och nya erfarenheter.

Ledarskap innehåller flera kompetensområden allt från kommunikation, leda olika typer av personer och yrkesgrupper, känna igen beteenden, lära sig prioriteringar, motivationsfaktorer, utveckla grupper och konflikthantering.

Föreläsningen har som mål att alla deltagare ska få nya insikter och verktyg som är enkla att använda i sitt dagliga arbete. Föreläsningen genomförs på ett pedagogiskt, lättsamt och inspirerat sätt.

Jag vill veta mer

Ladda hem pdf

Onboarding

En workshop med handfasta råd och med målsättningen att organisationen själv ska bygga sin egen process för Onboarding.

Onboarding är en process för att säkerställa att alla nya medarbetare får en likartad introduktion. Ansvaret för en lyckad rekrytering och introduktion ligger normalt hos närmaste chef som med hjälp av HR-avdelning säkerställer introduktionen av nya medarbetare. En Workshop, som vänder sig till chefer med personalansvar och HR-specialister som har som mål att utveckla sin modell för Onboarding.

Jag vill veta mer

Ladda hem pdf

Att prestera med positiv press eller att leva under negativ stress

Varje gång vi säger ”Jag har inte tid”, sätter vi hjärnan i hotläge, vilket betyder att hjärnan går in i stress och reaktivitet.

Vi vet att en icke stressad hjärna fungerar bäst för att fatta kloka beslut, men hur borde vi göra för att reducera stressnivån för att våra beslut ska bli bra? Stress är inte enbart negativt, men det är skillnad på positiv press och negativ stress.

Hur kan vi arbeta proaktivt för att minska stressnivån? Vår absoluta övertygelse är att i en digital och väldigt föränderlig arbetsvardag behöver man vara flexibelt uppkopplad! Vad som avses med detta får du svar på i denna föreläsning, samt förslag på användbara verktyg för att hjälpa dig lyckas.

Jag vill veta mer

Ladda hem pdf

Att leda millennials eller Generation Y

Ett föredrag om att leda en yngre generation av medarbetare.

En studie visar att Millennials tycker att den viktigaste faktorn när de väljer arbetsplats är hur de upplever sin närmaste chef. Det är alltså inte lönen eller kollegorna som är viktigast för denna grupp av medarbetare.

Denna generationerna är starkt värderingsdrivna, ambitiösa och otåliga. Med andra ord är det företagets/organisationens ledare som är den avgörande faktorn hur framgångsrikt ledarskapet blir framöver. Hur lyckas ni som företag arbeta hållbart och samtidigt skapa en attraktiv arbetsplats över generationsgränser? Hur ser framtidens ledarskap ut och hur vill Millennials bli ledda?

Jag vill veta mer

Ladda hem pdf

Berätta mer!

Beskriv vad du vill ha information om eller hjälp med. Vi försöker alltid att återkomma med ett svar inom 1 dygn.

Mentorerna.se har fler än 100 mentorer som förutom att leda mentorskap håller föredrag, hjälper till att bygga mentorprogram och utbildar mentorer och adepter.

Några samarbeten och kunder