Konsulttjänster

Att använd erfarna och professionella konsulter för att projektleda starten av ett nytt internt mentorprogram är många gånger både klokt och kostnadseffektivt.

Om projektledare, mentorer och adepter ges möjlighet till utbildning och ges insikter skapas rätt förutsättningar för ett internt mentorprogram.

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer.

Möt våra mentorer

Kontakta oss

Hjälp att bygga ett Internt mentorprogram

Att använd erfarna och professionella konsulter för att projektleda utvecklingen och uppstarten av ett Internt mentorprogram är både klokt och kostnadseffektivt.

Om företagets framtida mentorer och adepter ges möjlighet till en professionell introduktion till mentorskap och ges insikter om fördelarna med mentorskap och rätt förutsättningar för ett framgångsrikt Internt mentorprogram skapas.

Ta gärna kontakt med oss om så berättar vi mer!

Jag vill veta mer

Introduktion för mentorer till mentorskap

Syftar att definiera mentorns roll i mentorskap och förbereda mentorerna för mentorskap.

Introduktionen svarar bland annat på följande frågor;

 • Hur ska ansvaret fördelas mellan mentor och adepten i ett framgångsrikt mentorskap?
 • Vilka förberedelser inför ett mentormöte bör mentor göra och vad ska göras under mötet?
 • Vilken frågemetodik bör mentorn använda?

Förslag på modeller för genomförandet av mentorskapet, programuppföljning och problemhantering diskuteras också. Förslagsvis deltar de som ska bli mentorer samt programansvarig för mentorprogrammet. Introduktionen genomförs på 3 timmar.

Ta gärna kontakt med oss om så berättar vi mer!

Jag vill veta mer

Introduktion för adepter till mentorskap

Syftar till att definiera adapters roll och förbereda adepterna för mentorskap.

Introduktionen svarar bland annat på frågor som;

 • Hur ska adaptern förbereda sig inför varje mentormöte?
 • Vad kan adepterna förvänta sig av mentorskapet?
 • Vilken roll har mentorn?
 • Hur kan förhållningssättet påverka resultatet av mentorskapet?
 • Hur ser ansvarsfördelningen ut för ett framgångsrikt mentorskap?

Förslagsvis deltar de som är adepters, handledare för mentorer och projektledare för mentorprogrammet. Introduktionen genomförs på 2 timmar.

Ta gärna kontakt med oss om så berättar vi mer!

Jag vill veta mer

Utbildning av Programansvariga för Interna mentorprogram

Utbildningen syftar till att leda och utveckla ledarna för Interna mentorprogram.

Utbildningen svarar bland annat på frågor såsom;

 • Hur bör man definiera syfte och mål med ett mentorprogram för företagets ledning, mentorer och medarbetare för att mentorprogrammet ska bli så framgångsrik och mätbart som möjligt?
 • Vilka personer är lämpliga som mentorer och vilka personer bör bjudas in att få en mentor?
 • Hur är ett modernt mentorprogram uppbyggt och vilka olika typer av mentorskapsmodeller kan användas i programmet?
 • Hur matchar man de olika mentorparen och hur ofta bör man träffas? Hur hanteras uppföljning och eventuella problem som kan uppstå i mentorskapen?
 • Hur definieras programstart och programslut?

Ta gärna kontakt med oss om så berättar vi mer!

Jag vill veta mer

Berätta mer!

Beskriv vad du vill ha information om eller hjälp med. Vi försöker alltid att återkomma med ett svar inom 1 dygn.

Mentorerna.se har fler än 100 mentorer som förutom att leda mentorskap håller föredrag, hjälper till att bygga mentorprogram och utbildar mentorer och adepter.

Några samarbeten och kunder