ANVÄNDARVILLKOR

När du som kund beställer och betalar en mentortjänst ingår du ett avtal mellan Perfect Coach (Bolaget)

samt med den mentorn som du har valt att teckna en mentortjänst med.

1. Företag

Perfect Coach Scandinavia AB (nedan benämnt Mentorerna.se), Org. nr: 559021–7930, Box 24058, 104 50 Stockholm, Sverige äger och driver tjänsten under namnet Mentorerna.se.

2. Vi ansvarar för relationen med dig som kund

Mentorerna.se, ansvar för kundrelationen såsom information på, kundtjänst, hantering av personuppgifter enligt GDPR och transaktioner för betalning och återbetalning för hemsidan mentorerna.se. Våra kontaktuppgifter, via e-post [email protected] eller via telefon 010-750 2069.

3. Våra tjänster

Mentorerna.se erbjuder mentor- och rådgivningstjänster till konsumenter, företag och organisationer. Tjänsterna utföras av mentorer anslutna till Mentorerna.se och kan bestå av tjänster som levereras vid ett eller några tillfällen men även abonnemangstjänster som levereras löpande.

4. Leverans av tjänster

Beställd tjänst levereras av bokad mentor av kunden i enlighet med bokningsbekräftelse mellan kunden och mentorn. Kunden kan boka av beställda och betalda tjänster framtill 48 timmar innan tjänsten börjar konsumeras och återfå betalt belopp. Kontakta kundtjänst så återbetalas beloppet.

5. Ångerrätt för konsumenter

Konsumenttjänstlagen gäller inte för dessa typer av tjänster. Det beror på att tjänsterna börjar konsumeras när rådgivningens startar. Ångerrätten gäller bara till dess l att en vara eller en tjänst har börjat konsumeras.

6. Avbokning av möte

Du har möjlighet att avboka upp till 48 timmar innan ett planerat möte. Om avbokningen sker på grund av något förhinder från dig som kundens föreslår vi att du tillsammans med din mentor bokar upp en ny tid. Om avbokningen sker på grund av att du inte vill ha tjänsten måste du skicka ett skriftligt meddelande via Mina sidor på mentorerna.se till din mentor och till [email protected] för att vi ska kunna avboka och återbetala dina kostnader.

7. Om priser

För tjänster som ska konsumeras av privatpersoner anges priset inklusive moms. För tjänster som riktar sig till företag anges priserna exklusive moms.

8. SLS/TSL – Säkerhet och kreditkortsuppgifter

Alla kreditkortsuppgifter hanteras tryggt på en säker https-sida och överförs med nya revisioner av TLS.

Säkerhet

Hela sidan är krypterad SSL. Om du befinner dig på en webbplats där det står https i adressfältet så krypteras all trafik mellan dig som besökare samt servern du kommunicerar med. Detta gör att det är mycket svårt att avlyssna eller manipulera informationen som skickas er emellan och SSL ger därmed en mycket högre säkerhet än en okrypterad http anslutning.

9. Om hanteringen av personuppgifter

När du blir medlem eller bokar ett möte med en mentor på www.mentorerna.se godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Vi hanterar dina uppgifter enligt gällande lag, dvs GDPR. Du har rätt enligt GDPR att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post [email protected].

10. Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att ingå ett avtal med Mentorerna.se och för att boka ett möte med en mentor hos Mentorerna.se.

Avtal Allmänna villkor kunder har tolkningsföreträde för dessa Användarvillkor i det fall som avtalen har motsträvig innebörd. Du som kund har när du godkände villkoren för att bli medlem på mötesplatsen mentorerna.se godkänt avtalsvillkoren i avtalet Allmänna villkor kunder. Avtalet, Allmänna villkoren kund, hittar du på Mina sidor på Mentorerna.se.