Anders Sundberg

Programledare, projektledare, företagsledare, Stockholm

Jag har stor erfarenhet av ledarskap i olika former, gruppchef, IT-chef, program- och projektledare samt företagsledare framför allt i IT-branschen. Jag har startat och byggt egna företag. Deltagit i styrelsearbete i idrotts- och bostadsrättsföreningar. Gemensamt för mina olika roller har varit förändring och för att uppnå förändring har det krävts och krävs, god kommunikation och ett anpassat ledarskap, vilket jag representerar.

Jag har själv en mentor som jag träffar med jämna mellanrum. Naturligtvis har min långa erfarenhet med ett antal ledare som förebilder varit bra för mitt ledarskap. De mindre lyckade ledare som jag träffat har också bidragit till min utveckling och de vill jag så här i efterhand inte ha varit utan.

Referens från kund:
Mitt mentorskap med Anders har varit mycket bra:-)

Så här kan jag hjälpa dig:
Söker du någon som kan guida dig genom ett komplext uppdrag, som program- eller projektledare, som chef eller kanske nytillsatt ledare, då kan jag vara rätt mentor för dig. Jag bidrar med min erfarenhet och kunskap. Jag stöttar dig i enskilda frågor med konkreta råd och tips.

Anders erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
1900 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Anders Kontakta Anders

Mer om Anders

Tillgänglighet

Anders är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

FörhandlingsteknikIT & telekomProjektledningEntreprenörskap & Starta bolagDigitala möteslösningarLedarskap i kristiderCoachande ledarskap

Erfarenhet och utbildning

Jag är sedan 1999 egenföretagare inom IT-branschen där jag främst arbetar med komplex program- och projektledning. Det förekommer också att jag går in som interimchef.
Dessförinnan startade jag ett konsultföretag tillsammans med två gamla kollegor, i bolaget fanns utvecklare, verksamhetsutvecklare och projektledare.
Innan jag initierade uppstart av konsultföretaget så satt jag i företagsledningen för en stor återförsäljare av datorer, kringutrustning och tjänster inom service support och utbildning.
Min egen utbildning är el-teleingenjör vilket jag aldrig praktiserat. För övrigt har livets skola berikat min utveckling.

Ett typiskt första möte

Vi träffas på neutral plats för ett första känna-på-varandra-möte. Vi kommer relativt snabbt att känna om vi ska gå vidare och då behöver vi veta lite mer om varandra. Jag vill förstås veta vem du är, dina syften med mentorskap och hur din egen vision ser ut, samt vilka eventuella lång- och kortsiktiga mål du har.
Kan jag möta dig i dina behov? Är svaret ja så sätter vi en plan för genomförandet. Låt oss se agilt på planen, den är inte huggen i sten utan vi anpassar oss efter dina behov.