Mentorskap för företag

För dig och ditt företag har vi flexibla mentortjänster som ger varje ledare och medarbetare yrkesmässig och personlig utveckling.

Genom ett Internt mentorprogram förankras företagets arbetssätt, kultur och bidrar till ökad jämställdhet samt skapar större insikter för företagets mål och arbetssätt för företagets ledare och medarbetare. Andra effekter är lägre sjukfrånvaro och tydligare karriärvägar för företagets talanger.

Vi erbjuder mentorskap för individer såväl som arbetsgrupper och anordnar seminarium och workshops för specifika projekt.

Möt våra mentorer

Kontakta oss

Individuellt mentorskap

Mentorskapet utgår från medarbetarens eller ledarens yrkesroll och personliga mål.

Att hitta rätt mentor sker via en matchning, antingen via sökmotorn på mentorerna.se eller genom att vi föreslår lämpliga mentorer efter medarbetarens behov. Mentorn fungerar som ett bollplank för individen för att utveckla sin yrkesroll eller andra personliga eller yrkesmässiga frågor.

Ett mentorskap löper ofta 12 månader och är en yrkesmässig och personlig utveckling över tid. Ta gärna kontakt med oss om så berättar vi mer!

Jag vill veta mer

Ladda hem pdf

Internt mentorprogram

Ett företag eller en organisation som väljer att starta ett mentorprogram uppnår många positiva effekter.

Lägre personalomsättning, ökad förståelse för företags mål och kultur, stärkt relationen mellan medarbetare och chefer, tydligare karriärvägar, lägre sjukfrånvaro, bidrar till ökad jämställdhet, samt ökad möjlighet att attrahera nya medarbetare enligt en studie från Linköpings Universitet.

Ett mentorprogram är mer långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt än flertalet företagskurser och utbildningar. Vi erbjuder er hjälp med start av och hur ni organiserar ert mentorprogram, utbildning av mentorer och adepter: Vi genomför workshops och föreläsningar om mentorprogram och dess fördelar.

Ett framgångsrikt mentorprogram omfattar flera delar; tydliga mål, utbildning av mentorer, information till adepter om effekterna av ett mentorprogram, principer för matchning av mentor och adept, samtuppföljning av utfall. Ett mentorprogram kan med fördel kompletteras med externa och professionella mentorer för företagets högre chefer. Ta gärna kontakt med oss om så berättar vi mer!

Jag vill veta mer

Ladda hem pdf

Mentorskap för startups

Att ha en erfaren och professionell mentor vid sin sida kan många gånger vara skillnaden mellan att lyckas och misslyckas i sitt entreprenörskap.

En mentor ger råd och bidrar med sin erfarenhet i exempelvis affärsmodellering, finansiering, försäljning, marknadsföring eller ledarskap.

Flera av våra mentorer har entreprenörskap som sitt specialistområde. Vi erbjuder dig som är entreprenör eller driver ett startup-bolag tillgång till samtliga våra mentorer via ett flexibelt månadsavtal.

Ta gärna kontakt med oss om så berättar vi mer!

Jag vill veta mer

Ladda hem pdf

Omvänt mentorskap

Med Omvänt mentorskap menar vi unga personer som blir mentorer till äldre chefer eller medarbetare.

Några aktuella områden som Omvänt mentorskap bland annat adresserar är:

  • Hur ska interna system bäst anpassas till en generation som är uppvuxen med digitaliseringen för att öka effektiviteten och arbetsglädje?
  • Hur kan företagen optimera användningen av sociala medier för att stärka varumärken och närvaron?
  • Hur påverkar arbetsgivarens etiska normer och arbetsmiljö ungas val av arbetsgivare?

Young Professionals är namnet på dessa mentorer.

Ta gärna kontakt med oss om så berättar vi mer!

Jag vill veta mer

Ladda hem pdf

Onboarding

En lyckad rekrytering och en bra introduktion skapar förutsättningar för motiverade medarbetare och ambassadörer för organisationen.

Onboarding är en process för att säkerställa att alla nya medarbetare får en likartad introduktion. Ansvaret för en lyckad rekrytering och introduktion ligger hos chefen. Denna workshop, som vänder sig till chefer med personalansvar och HR-specialister, har som mål att utveckla en Onboarding-modell som gäller för organisationen.

Ta gärna kontakt med oss om så berättar vi mer!

Jag vill veta mer

Ladda hem pdf

En PT för dig som är ny chef

Att som nybliven chef få en mentor med kunskap och erfarenhet av ledarskap som sitt eget bollplank och har varit i samma situation tidigare kan inte överskattas.

Med en bra start som ny chef blir uppdraget enklare med ett personligt bollplank. Omvänt kan uppförsbackarna kännas branta och rentav oöverstigliga.

Ta gärna kontakt med oss om så berättar vi mer!

Jag vill veta mer

Ladda hem pdf

Mentorbank appen för Mentorprogram

Mentorbank ger maximalt digitala stöd till mentorer och adepter med minimal administration för företaget eller organisationen.

Appen presenterar och gör mentorerna sökbara, hanterar matchningen, kommunikationen, bokar möten och ger uppföljning. Appen driver också mentorskapet framåt och i mål genom automatiska påminnelser och mötesbokningar. Mentorprogram är ett effektivt sätt att kompetensutveckla både ledare och medarbetare. Att utveckla kultur, bygga nätverk, behålla intressanta medarbetare, inleda intressanta och stimulerade resonemang, utveckla idéer mellan chefer samt medarbetare. Enkelt att komma igång, vi erbjuder hyra av applikation, drift och support.

Ta gärna kontakt med oss om så berättar vi mer!

Jag vill veta mer

Läs pressmeddelande

Berätta mer!

Beskriv vad du vill ha information om eller hjälp med. Vi försöker alltid att återkomma med ett svar inom 1 dygn.

Mentorerna.se har fler än 100 mentorer som förutom att leda mentorskap håller föredrag, hjälper till att bygga mentorprogram och utbildar mentorer och adepter.

Några samarbeten och kunder