Se filmen
star 10/10

Andreas Lundberg

Affärsutvecklingschef, Malmö

Att tänka nytt, driva förändring och att utmana rådande affärsmodeller är något jag alltid brunnit för. I mitt fall har det rört sig om fastigheter i min yrkesroll som affärsutvecklingschef på ett av Sveriges största fastighetsbolag. Mitt arbete med affärsutveckling och innovation har lärt mig att tolka samtiden och framtiden, att kunna se alternativ och vända och vrida på möjligheter. Jag trivs att arbeta nära kund och har bred erfarenhet av att försäljning och nätverksbyggande. Jag tycker det är väldigt roligt att jobba men har samtidigt alltid aktivt arbetat med att ha en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv/fritid.

Referens från kund:
Andreas är mycket lätt att få kontakt med, lyssnar bra, gav bra feedback, kommer absolut att fortsätta med Andreas.

Så här kan jag hjälpa dig:
Om du väljer mig till din mentor innebär att du får ett värdefullt bollplank i frågor som rör innovation, affärsutveckling och komplex försäljning. Att driva innovationsarbete inom en organisation är inte alltid lätt och jag vill i mitt mentorskap erbjuda möjligheten att testa tankar och idéer, ibland ofärdiga. Jag hjälper även dig som vill hitta din egen karriärväg och söker vägledning i hur du ska skapa den situation som passar dig.

Andreas erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
1500 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Andreas Kontakta Andreas

Mer om Andreas

Tillgänglighet

Andreas är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

FörhandlingsteknikFastighetsförvaltning, bygg & anläggningAffärsutvecklingFörsäljning, ledarskap och planeringFörsäljning, praktiskt utförandeInnovationer, patent

Erfarenhet och utbildning

Byggnadsingenjör från Malmö och Lund. Har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen i olika roller såsom förvaltning, uthyrning och numera affärsutveckling. Har huvudsakligen arbetat inom globala storföretag.

Ett typiskt första möte

I vårt första möte handlar framförallt om att skapa förtroende och tillit till varandra för att skapa en grund inför kommande möten och utmanande diskussioner. Som mentor är det viktigt för mig att förstå personen bakom de val och beslut som du gör i ditt dagliga arbete. Vi träffas någonstans där du känner dig bekväm, fysiskt eller digital.