Bengt-Erik Larsson

Mentor, rådgivare och bollplank till chefer, Göteborg

Jag har som anställd arbetat i olika branscher framförallt med marknadsföring, försäljning och att bygga upp verksamheter både i Sverige och internationellt. Därefter har jag i 20 år arbetat som konsult, rådgivare och bollplank åt chefer.
Det är spännande att vara med i utveckling och förändring både av verksamheter och människor.
Den viktigaste erfarenheten jag har med mig är att man måste se hur man kan och skall fokusera på rätt sak snarare än att göra saker på rätt sätt. Att fokusera på rätt sak är framgångsfaktorn både för verksamheten och individen.

Så här kan jag hjälpa dig:
Att vara chef är ofta att vara ensam med sina frågor. Jag kan vara ett bollplank där du kan ställa dina frågor och testa dina svar. Jag är alltid helt ärlig i mina svar och min feedback till dig, och våra diskussioner stannar mellan oss.
Med mig har jag erfarenhet av lyckade och misslyckade projekt som vi kan jämföra med.
En av de viktigaste punkterna jag kan hjälpa till med är att få fram vad som, i den situation man befinner sig i, är den viktigaste frågan att ta itu med. Hur man skall fokusera på rätt sak i verksamheten eller i den personliga utvecklingen.

Bengt-Eriks erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
1900 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Bengt-Erik Kontakta Bengt-Erik

Mer om Bengt-Erik

Tillgänglighet

Bengt-Erik är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

StyrelsearbeteEkonomisk styrningFastighetsförvaltning, bygg & anläggningLedarskap större arbetsplatsOrganisationerKrishanteringProjektledningOffentlig sektor (upphandling)Entreprenörskap & Starta bolagLedningsgruppsarbeteFörsäljning, ledarskap och planering

Erfarenhet och utbildning

Jag har arbetat i nationella och internationella handelsföretag. Har haft befattningar som Säljare, Produktchef, Marknadschef, Affärsutvecklingschef och VD.

Som konsult har jag erfarenhet av att vara bollplank åt chefer i offentliga verksamheter och privata företag. Vissa av dessa uppdragen är en kontinuerlig del i verksamhetens utveckling och har pågått i över tio år.

Jag har skrivit böcker om projektledning och evenemangsföretagande. Utbildning Civilekonom, MBA.

Ett typiskt första möte

Vårt första möte är helt förutsättningslöst. Vi ser på dig, verksamheten och arbetet. Vi lär känna varandra. Vi går igenom hur vi skulle kunna arbeta tillsammans. Därefter ser vi på om och hur vi skall gå vidare. Vi träffas digital eller fysiskt beroende på vad som passar oss bästa.