Björn Hedskog

Erfaren chef och ledare med fokus på hållbart ledarskap, Stockholm

Jag är en person som trivs bäst då jag får bidra till att frigöra energi och engagemang hos dig som ledare och din organisation. Energi som i sin tur kan användas till att förändra och tänka i nya banor. Merparten av min erfarenhet har jag byggt via ledarskapsroller och förändringsprojekt inom verksamhetsutveckling och samverkan i samhällsbyggnadssektorn.

Min utgångspunkt i min roll som mentor är att jag hellre ser utmaningar än problem och konkretiserar gärna nya planer tillsammans med dig baserat på mina grundvärderingar om inkluderande och hållbart ledarskap.

Så här kan jag hjälpa dig:
Känner du att dina medarbetare och team har så mycket mer att ge än vad de levererar just nu? Eller upplever du kanske utmaningar med att balansera måluppfyllnad och vinstkrav mot utveckling och framåtdriv i din organisation? Då blir jag gärna den mentor som stöttar och utmanar dig på vägen framåt i ditt ledarskap. Jag kommer att bidra med såväl klargörande frågor som med mina erfarenheter från med- och motgång. Initialt ser jag till att vi båda är överens om helheten och kan snabbt bilda mig en förståelse för dig och de utmaningar som du har.

Björns erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
1900 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Björn Kontakta Björn

Mer om Björn

Tillgänglighet

Björn är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

LöneförhandlingLedarskap större arbetsplatsOrganisationerManagement konsultingKrishanteringHållbar utveckling (miljö)JämställdhetKonflikthanteringProjektledningRekryteringDigitala arbetssättTeambuildingSportklubb, ledarskapLedarskap i kristiderUppsägningModeratorLedningsgruppsarbeteEffektivare mötenCoachande ledarskapHuman Resource (HR)FörändringsledningFastighetsförvaltning, bygg & anläggningTeknik & konstruktionBrandskydd

Erfarenhet och utbildning

Jag arbetar idag deltid med mitt bolag TechNeedPeople som har fokus på att utveckla individer och arbetsgrupper genom coaching och kundspecifika program för grupputveckling. Resterande del av tiden arbetar jag på ett kunskapsdrivet och innovativt bolag inom samhällsbyggnadsbranchen med fokus på frågor kopplade till riskhantering och brandskydd.

Chef för Venn Management AB, Verksamhetsutvecklare och produktionsledare på Plantagon, Operativ ansvarig i Briab under en stor förändringsresa, Linjechef i WSP, Projektledare Statens räddningsverk, Internationella avdelningen, Teknisk Konsult riskhantering och brandskydd. Erfarenhet av att vara engagerad i ideella föreningar med anknytning till idrott, scouter och skola.

Mitt bästa tips för att stressa av och hämta energi är att ta sig ut och nyttja naturen, allt från promenader, fix i trädgården till mountainbike och löpning.

Ett typiskt första möte

Nästan allting kommer tillbaka till att handla om relationer. Relationer som är framgångsrika speglas enligt mig av ömsesidig respekt, förtroende för varandra och att vi strävar mot samma mål. Vårt första möte behöver därför lägga grunden för en sådan relation och jag föreslår att vi ses på en neutralplats där du känner dig bekväm. Där kan vi sedan diskutera vad du vill ha ut av mentorskapet och vi får båda ställa frågor som är viktiga för att vi ska känna oss trygga i det fortsatta samarbetet. Allt som sägs och sker då vi ses stannar mellan oss två.