Ewa Wasshem Ekblom

Mentor för ökad försäljning & starkare ledarskap, Stockholm

Med mig som mentor får du en engagerad och positiv samtalspartner med stor erfarenhet inom ledarskap, försäljning, marknadsföring och företagande. Jag är en energisk och driven marknadsekonom med stort intresse av yrkeslivet och samhället. Delar gärna med mig av mina erfarenheter och har alltid arbetat i näringslivet, ständigt arbetat med att skapat nya kunder och gjort många lönsamma affärer. Är hängiven och fokuserad på uppgiften för att lyckas.
Sedan några år är jag mentor och har då hjälpt mina kunder att se helheten och prova nya idéer för att nå bästa resultat. Det som jag tycker gör mentorskapet så fantastiskt roligt är samspelet i ett mentorskap och kunskapsutbytet med den som jag är mentor för.

Så här kan jag hjälpa dig:
Jag hjälper dig att utvecklas genom mitt engagemang för dig och min breda och långa erfarenhet. Dina frågeställningar är utgångspunkten i mentorskapet som är en kreativa process där vi förstärker det positiva. Vi vänder och vrider på idéer och provar olika handlingsalternativ. Under mentorskapet kommer vi fram till hur du ska nå dit du vill.

Är du chef och behöver stöd inför samtal med anställda, leverantörer eller kunder kan jag vara till hjälp genom mitt ledarskapskunnande och egna erfarenheter. Du får stöd och tips och vi diskuterar olika tillvägagångssätt. Vi planerar, genomför och följer upp.

Om du är entreprenör och inte hinner med att utveckla företaget långsiktigt hjälper jag dig att reda ut vad som är viktigast, så du fokuserar på rätt saker. Vi gör en plan som du genomför och därefter följer vi upp.

Är det försäljningsarbetet som tynger dig kan jag både stödja, träna och utbilda i framgångsrika metoder. Försäljningsframgång föds av att man skapar förtroende hos kunderna, vilket är lite av min specialitet.

Under de senaste åren har jag verkat som mentor för företagare och chefer. Med min hjälp har de hittat nya sätt att arbeta som gjort att de nått sina mål med mentorskapet. Jag engagerar mig till fullo för att hjälpa dig att uppnå din målsättning med mentorskapet!

Ewas erbjudanden

Mentorskap månadsvis 1250 kr/månad

Innebär en långsiktig relation där vi gemensamt drar upp riktlinjer och målsättningar med mentorskapet. Träffarna sker i normalfallet en gång i månaden under 90 minuter och däremellan sker kommunikationen via telefon och e-post. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer och personlig utveckling. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det finns ingen bindnings- eller uppsägningstid. Du avslutar mentorskapet själv på Mina sidor.

Har du frågor till Ewa eller vill veta mer innan du bokar? Kontakta Ewa

Mer om Ewa

Tillgänglighet

Ewa är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

Politiskt styrda organisationerStyrelsearbeteUtvecklingssamtalMarknadsföring (PR, media)OrganisationerProjektledningRetorikEntreprenörskap & Starta bolagAdministrationLedarskap i kristiderLedningsgruppsarbeteFörsäljning, ledarskap och planeringDesignPresentationsteknikFörsäljning, praktiskt utförande

Erfarenhet och utbildning

Lång och bred erfarenhet av att arbeta i näringslivet som försäljningschef, i ledningsgrupper, med styrelsearbete, som projektledare, säljare av marknadsföring även på export och med inköp även import. Nu arbetar jag som Sales Consultant på Randstad Finance som ingår i Randstad ett globalt fullserviceföretag inom HR. Är kundansvarig och stärker företagens ekonomifunktioner med konsulter och rekrytering. Mentor för företagare i Almis mentorprogram sedan 2016. Kapten och kompanichef till 2002 i Flygvapnet. Som kurschef och instruktör har jag skapat, genomfört och utvärderat militära kurser och övningar, även med internationella kursdeltagare och redan 1999 även webbaserade kurser. Tidigare varit företagare med butik inom heminredning och presentartiklar samt drivit pappersgrossistföretag med förnödenheter till företag inklusive trycksaksproduktion och profilprodukter.

Diplomerad marknadsekonom från Marknadsinstitutet (nuv Företagsekonomiska Institutet, FEI). Diplomerad coach från Leapfrog AB. Mentorutbildad inom Almi Företagspartner. Kompanichefsutbildning, ledarskapsutbildning inklusive UGL (Utveckling Grupp Ledare) och diverse militär utbildning och övningsverksamhet under lång tid i Flygvapnet.

Ett typiskt första möte

Ett lyckat mentorskap bygger på att båda du och jag som mentor kan bygga upp ett förtroende för varandra och att man kan tala öppen om många frågor och ämnen. Jag föreslår att vi se på ett café eller en annan offentlig plats för vårt introduktionsmöte.

Som din mentor kommer jag att vilja lära känna dig. Det är när vi känner förtroende för varandra som vi kan bli öppna för utveckling. Vi kommer att vid vårt första möte fokusera på vem du är, vad du vill och lära känna varandra inför vårt mentorskap.