Ewa Wasshem Ekblom

Mentor för ökad försäljning & starkare ledarskap, Stockholm

Med mig som mentor får du en engagerad och positiv samtalspartner med stor erfarenhet inom ledarskap, försäljning, marknadsföring och företagande. Jag är en energisk och driven marknadsekonom med stort intresse av yrkeslivet och samhället. Delar gärna med mig av mina erfarenheter och har alltid arbetat i näringslivet, ständigt arbetat med att skapat nya kunder och gjort många lönsamma affärer. Är hängiven och fokuserad på uppgiften för att lyckas.
Sedan några år är jag mentor och har då hjälpt mina kunder att se helheten och prova nya idéer för att nå bästa resultat. Det som jag tycker gör mentorskapet så fantastiskt roligt är samspelet i ett mentorskap och kunskapsutbytet med den som jag är mentor för.

Så här kan jag hjälpa dig:
Jag hjälper dig att utvecklas genom mitt engagemang för dig och min breda och långa erfarenhet. Dina frågeställningar är utgångspunkten i mentorskapet som är en kreativa process där vi förstärker det positiva. Vi vänder och vrider på idéer och provar olika handlingsalternativ. Under mentorskapet kommer vi fram till hur du ska nå dit du vill.

Är du chef och behöver stöd inför samtal med anställda, leverantörer eller kunder kan jag vara till hjälp genom mitt ledarskapskunnande och egna erfarenheter. Du får stöd och tips och vi diskuterar olika tillvägagångssätt. Vi planerar, genomför och följer upp.

Om du är entreprenör och inte hinner med att utveckla företaget långsiktigt hjälper jag dig att reda ut vad som är viktigast, så du fokuserar på rätt saker. Vi gör en plan som du genomför och därefter följer vi upp.

Är det försäljningsarbetet som tynger dig kan jag både stödja, träna och utbilda i framgångsrika metoder. Försäljningsframgång föds av att man skapar förtroende hos kunderna, vilket är lite av min specialitet.

Under de senaste åren har jag verkat som mentor för företagare och chefer. Med min hjälp har de hittat nya sätt att arbeta som gjort att de nått sina mål med mentorskapet. Jag engagerar mig till fullo för att hjälpa dig att uppnå din målsättning med mentorskapet!

Ewas erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
1250 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Ewa Kontakta Ewa

Mer om Ewa

Tillgänglighet

Ewa är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

Politiskt styrda organisationerStyrelsearbeteUtvecklingssamtalMarknadsföring (PR, media)OrganisationerProjektledningRetorikEntreprenörskap & Starta bolagAdministrationLedarskap i kristiderLedningsgruppsarbeteFörsäljning, ledarskap och planeringDesignPresentationsteknikFörsäljning, praktiskt utförande

Erfarenhet och utbildning

Lång och bred erfarenhet av att arbeta i näringslivet som försäljningschef, i ledningsgrupper, med styrelsearbete, som projektledare, säljare av marknadsföring även på export och med inköp även import. Nu arbetar jag som Sales Consultant på Randstad Finance som ingår i Randstad ett globalt fullserviceföretag inom HR. Är kundansvarig och stärker företagens ekonomifunktioner med konsulter och rekrytering. Mentor för företagare i Almis mentorprogram sedan 2016. Kapten och kompanichef till 2002 i Flygvapnet. Som kurschef och instruktör har jag skapat, genomfört och utvärderat militära kurser och övningar, även med internationella kursdeltagare och redan 1999 även webbaserade kurser. Tidigare varit företagare med butik inom heminredning och presentartiklar samt drivit pappersgrossistföretag med förnödenheter till företag inklusive trycksaksproduktion och profilprodukter.

Diplomerad marknadsekonom från Marknadsinstitutet (nuv Företagsekonomiska Institutet, FEI). Diplomerad coach från Leapfrog AB. Mentorutbildad inom Almi Företagspartner. Kompanichefsutbildning, ledarskapsutbildning inklusive UGL (Utveckling Grupp Ledare) och diverse militär utbildning och övningsverksamhet under lång tid i Flygvapnet.

Ett typiskt första möte

Ett lyckat mentorskap bygger på att båda du och jag som mentor kan bygga upp ett förtroende för varandra och att man kan tala öppen om många frågor och ämnen. Jag föreslår att vi se på ett café eller en annan offentlig plats för vårt introduktionsmöte.

Som din mentor kommer jag att vilja lära känna dig. Det är när vi känner förtroende för varandra som vi kan bli öppna för utveckling. Vi kommer att vid vårt första möte fokusera på vem du är, vad du vill och lära känna varandra inför vårt mentorskap.