Fredrik Lundström

Senior Advisor, Executive Searcher och Board Professional, Stockholm

Jag är en utåtriktad person som har haft möjlighet att få jobba i flera olika branscher, företag och sammanhang under dryga 30 år, både i Sverige och internationellt.
Jag är en glad, humoristisk och nyfiken person som genom åren gjort resan från att vara i mina olika komfort-zoner till att våga lämna dessa för att se vad livet kan erbjuda utanför desamma. Det gäller både mitt yrkesliv och privata dito. Kanske har det inte alltid blivit 100% bra men faktiskt förvånansvärt ofta.

Så här kan jag hjälpa dig:
Min främsta styrka ligger i att tillsammans med dig identifiera vad och hur du ska göra för att nå dina nya mål, både professionellt men inte minst i samklang med din privata ambition. Vem är du idag? Vem vill du vara imorgon? Vilka val måste du göra för att ta dig dit?

Livet har för oss alla ett par viktiga vägskäl. Kanske står du inför ett sådant just nu? Jag tycker det skulle vara väldigt spännande att få vara vid din sida i ett sådant skede om du har modet att bestämma dig för en sådan förändring.

Fredriks erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
2400 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Fredrik Kontakta Fredrik

Mer om Fredrik

Tillgänglighet

Fredrik är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

Internationell verksamhetIT & telekomStyrelsearbeteLedarskap större arbetsplatsUtvecklingssamtalStrategi, företagCorporate finance M&AAvtalManagement konsultingPersonlig utvecklingProjektledningRekryteringKarriärutvecklingTeambuildingSjälvledarskapFinansiering av bolagVägvalCV & jobbansökningarModeratorLedningsgruppsarbeteKapitalisering av bolagFörsäljning, ledarskap och planeringFörsäljning, praktiskt utförande

Erfarenhet och utbildning

Huvudsaklig inriktning inom verksamhetsledning samt försäljning och marknad.

Finansanalytiker i botten men har alltmer ägnat mig åt strategifrågor gentemot bolagsledningar, styrelser och ägare.

Förutom bank och finans har jag verkat inom IT, fastighet och även på senare tid tung basindustri.

En röd tråd har ofta varit ledarskapsfrågor, coachning och team-building. Något som jag även har lång erfarenhet från min tid som reservofficer i flygvapnet sedan 35 år tillbaka.

Utbildning från högskola (Handelshögskolan) samt inom det militära (officershögskola och försvarshögskola). Därutöver post-universitetsutbildningar i finansanalys samt diverse ledarskaps-kurser.

Ett typiskt första möte

Jag tänker att ett första möte tar vi digitalt för att förhoppningsvis få en känsla om vi har förutsättningar att vara en bra match. Att känna tillit kommer vara en grundläggande byggsten för en lyckad och meningsfull mentorrelation men också att du genuint känner och tror att jag kan göra skillnad för just dig.
Jag kommer ha med mig ett par centrala frågor att ställa till dig. Fortsätter vi resan tillsammans kommer dessa att kompletteras med ett par andra. Tanken är sedan att svaren på dessa växer fram vartefter och att vi tillsammans tar fram en road-map hur du ska nå dit du önskar