Fredrik Lundström

Senior Advisor, Executive Searcher och Board Professional, Stockholm

Jag är en utåtriktad person som har haft möjlighet att få jobba i flera olika branscher, företag och sammanhang under dryga 30 år, både i Sverige och internationellt.
Jag är en glad, humoristisk och nyfiken person som genom åren gjort resan från att vara i mina olika komfort-zoner till att våga lämna dessa för att se vad livet kan erbjuda utanför desamma. Det gäller både mitt yrkesliv och privata dito. Kanske har det inte alltid blivit 100% bra men faktiskt förvånansvärt ofta.

Så här kan jag hjälpa dig:
Min främsta styrka ligger i att tillsammans med dig identifiera vad och hur du ska göra för att nå dina nya mål, både professionellt men inte minst i samklang med din privata ambition. Vem är du idag? Vem vill du vara imorgon? Vilka val måste du göra för att ta dig dit?

Livet har för oss alla ett par viktiga vägskäl. Kanske står du inför ett sådant just nu? Jag tycker det skulle vara väldigt spännande att få vara vid din sida i ett sådant skede om du har modet att bestämma dig för en sådan förändring.

Fredriks erbjudanden

Mentorskap månadsvis 2400 kr/månad

Innebär en långsiktig relation där vi gemensamt drar upp riktlinjer och målsättningar med mentorskapet. Träffarna sker i normalfallet en gång i månaden under 90 minuter och däremellan sker kommunikationen via telefon och e-post. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer och personlig utveckling. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det finns ingen bindnings- eller uppsägningstid. Du avslutar mentorskapet själv på Mina sidor.

Har du frågor till Fredrik eller vill veta mer innan du bokar? Kontakta Fredrik

Mer om Fredrik

Tillgänglighet

Fredrik är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

Internationell verksamhetIT & telekomStyrelsearbeteLedarskap större arbetsplatsUtvecklingssamtalStrategi, företagCorporate finance M&AAvtalManagement konsultingPersonlig utvecklingProjektledningRekryteringKarriärutvecklingTeambuildingSjälvledarskapFinansiering av bolagVägvalCV & jobbansökningarModeratorLedningsgruppsarbeteKapitalisering av bolagFörsäljning, ledarskap och planeringFörsäljning, praktiskt utförande

Erfarenhet och utbildning

Huvudsaklig inriktning inom verksamhetsledning samt försäljning och marknad.

Finansanalytiker i botten men har alltmer ägnat mig åt strategifrågor gentemot bolagsledningar, styrelser och ägare.

Förutom bank och finans har jag verkat inom IT, fastighet och även på senare tid tung basindustri.

En röd tråd har ofta varit ledarskapsfrågor, coachning och team-building. Något som jag även har lång erfarenhet från min tid som reservofficer i flygvapnet sedan 35 år tillbaka.

Utbildning från högskola (Handelshögskolan) samt inom det militära (officershögskola och försvarshögskola). Därutöver post-universitetsutbildningar i finansanalys samt diverse ledarskaps-kurser.

Ett typiskt första möte

Jag tänker att ett första möte tar vi digitalt för att förhoppningsvis få en känsla om vi har förutsättningar att vara en bra match. Att känna tillit kommer vara en grundläggande byggsten för en lyckad och meningsfull mentorrelation men också att du genuint känner och tror att jag kan göra skillnad för just dig.
Jag kommer ha med mig ett par centrala frågor att ställa till dig. Fortsätter vi resan tillsammans kommer dessa att kompletteras med ett par andra. Tanken är sedan att svaren på dessa växer fram vartefter och att vi tillsammans tar fram en road-map hur du ska nå dit du önskar