Johan Hane

Mentor inom förändringsledning, ledarskap, försäljning, personlig utveckling, Mellan Sverige

Om du söker en mentor som kan uppmuntra dig i din utvecklingsresa för att utmana dina pågående arbetssätt, processer och kommunikationsstil som du har satt för dig själv och ditt team, eller kanske du upplever att gruppen inte utvecklas åt det håll du vill, eller du ska kliva in i rollen som ny ledare och behöver stöd för att bryta ned företagets planer till konkreta processer och få ett motiverat team. Då anser jag mig kunna stötta dig som mentor och inspiratör med inslag av humor.

Så här kan jag hjälpa dig:
Vill du utveckla din förmåga att leda förändring oavsett din roll? Jag erbjuder dig erfarenhetsbaserat och effektivt mentorskap som hjälper dig att nå dina mål. Med en gedigen bakgrund från både små startups och stora internationella börsbolag inom sektorer som IT, tillverkning, bemanning, fastigheter och managementkonsulting i olika branscher, har jag samlat en omfattande erfarenhet inom ledarskap och förändringsledning. Mina roller har inkluderat:

IT-ingenjör: Teknisk expertis och problemlösning.
Försäljare: Skarpa försäljningsstrategier och kundhantering.
Försäljningschef: Ledning av framgångsrika säljteam.
Produkt- och marknadschef: Strategisk produktutveckling och marknadsföring.
VD/Styrelse: Strategisk företagsledning och vision.
Coach/Mentor: Utveckling och stöd av ledare och talanger.

Från min tid i ledningsgrupper har jag fått en djup förståelse för de roller och utmaningar som finns på högsta nivå, och jag är redo att dela mina insikter och strategier med dig.

Med mitt mentorskap får du:

Skräddarsydda strategier: Anpassade lösningar för din specifika situation.
Praktiska verktyg: Konkreta metoder för att leda effektiv förändring.
Insiktsfullt mentorskap: Djupgående förståelse och vägledning.
Inspirerande stöd: Motiverande och engagerande mentorskap för att driva dig och ditt team framåt.

Johans erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
1500 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Johan Kontakta Johan

Mer om Johan

Tillgänglighet

Johan är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenFysiskt möte på valfri platsTelefonmöte

Kompetensområden

AffärsutvecklingAvveckla bolag (rekonstruktion, konkurs ...)Coachande ledarskapCV & jobbansökningarEffektivare mötenEntreprenörskap & Starta bolagFörändringsledningFörhandlingsteknikFörsäljning, ledarskap och planeringFörsäljning, praktiskt utförandeHållbar utveckling (miljö)Human Resource (HR)Internationell verksamhetIT & telekomKonflikthanteringKvalitetsstyrningLedarskap i kristiderLedarskap större arbetsplatsLedningsgruppsarbeteManagement konsultingMarknadsföring (PR, media)Marknadsföring sociala mediaOffentlig sektor (upphandling)OrganisationerPersonlig utvecklingProjektledningRekryteringRiskhanteringSjälvledarskapStrategi, företagStyrelsearbeteTeambuildingUtvecklingssamtalKarriärutveckling

Erfarenhet och utbildning

Med en akademisk bakgrund och omfattande arbetslivserfarenhet har jag ytterligare stärkt mitt mentorskap genom ett brett spektrum av utbildningar och certifieringar. Dessa kvalifikationer inkluderar:

- MBA: Djup förståelse för affärsstrategier och företagsledning.
- Styrelseledamot: Erfarenhet av strategiskt beslutsfattande på högsta nivå.
- Företagsförvärv: Expertis i att leda och genomföra framgångsrika företagsförvärv.
- Kvalité- och miljösystem ISO9001:2015 & 14001:2015: Specialisering i kvalitets- och miljöledningssystem för att säkerställa höga standarder.
- ADKAR: Kompetens i förändringsledning med ett strukturerat tillvägagångssätt.
- Projektledning: Förmåga att leda och leverera komplexa projekt effektivt.
- CSR: Engagemang i hållbarhets- och samhällsansvarsfrågor.
- Ledarskap: Beprövade metoder för att utveckla och inspirera ledare.
- Leda Workshops: Erfarenhet av att facilitera engagerande och produktiva workshops.
- Thomas International Bedömningsverktyg: Certifierad i avancerade verktyg för att bedöma och utveckla medarbetares potential.
- LCA EPD: Djupgående kunskaper i livscykelanalyser och miljödeklarationer.
- Neuro-Linguistic Programming (NLP): Är en metod för personlig utveckling och terapi som fokuserar på hur språk och mentala processer påverkar
beteende och kan förändras för att förbättra kommunikation och övervinna psykologiska hinder.

Med denna breda kompetens är jag väl rustad att erbjuda skräddarsydd mentorskap som kan hjälpa dig att nå nya höjder i din professionella utveckling och leda ditt team till framgång.

Ett typiskt första möte

Ett typiskt första möte med mig är att bygga ett förtroende mellan oss så att du kan känna dig avslappnad för att berätta om dina utmaningar som du står inför. Vårt första möte blir mer av ett coachade samtal med dig för att finna dina utvecklingsbehov vilket kommer att resultera i en utvecklingsplan för oss att jobba igenom framledes och där jag kliver in i rollen som mentor.