Katinka Kubenka

Mentor för att vidareutveckla din karriär, ditt ledarskap och företagande, Stockholm

När jag får frågan om vad jag jobbar med brukar jag säga att jag träffar människor som av olika anledningar behöver fundera kring sitt yrkesliv. Det kan vara att de behöver röra på sig - frivilligt eller ofrivilligt, internt inom sin organisation eller externt, genast eller så småningom.

De kanske har utmaningar med sin egen roll, med sina medarbetare eller sin organisation.

Gemensamt för alla är att det inte finns en given väg framåt, utan att olika alternativ ska identifieras, sorteras och utforskas. Det handlar om att göra val för att hitta sitt handlingsutrymme och få den hjälp och det stöd man behöver för att ta nästa steg i rätt riktning.

Referens från kund:
Som mentor vet jag betydelsen av bollplank i vissa situationer. I rollen som egen företagare i många år inom friskvård behöver jag bredda uppdragen. Här har Katinka Kubenka´s övningar och samtal bidragit till att jag i dag har ett väl formulerat CV, personligt brev och stärkt självkänsla. Jag upplever Katinkas engagemang som ärligt och genuint.

Så här kan jag hjälpa dig:
Som mentor och speaking partner till dig som är eller ska bli chef kan jag bidra konkret i det du står inför just nu. Utgångspunkten i vårt gemensamma arbete blir den specifika situation, utmaning, plan eller förändring som du har framför dig och målet är att skapa förutsättningar för att du ska kunna utföra ett tydligt och kommunikativt ledarskap.

Exempel på omständigheter där jag kan bidra är när du av någon orsak inte trivs på jobbet, inte kommer vidare i din utveckling eller genom omorganisation har fått en ny tjänst som du kanske inte vill ha.

Andra situationer kan vara att du vill ha hjälp att starta en bra dialog med din nya chef eller med en grupp medarbetare som du just blivit chef för. Kort och gott, alla de tillfällen i din vardag som ledare då du skulle vilja ha ett oberoende och kunnigt bollplank vid din sida.

Om du väljer mig som mentor får du ett fokuserat stöd för att leda och utveckla andra långsiktigt i en alltmer komplex och digital värld. Du får också vägledning för att göra rätt val för just dig vad gäller din egen framtida personliga utveckling och yrkeskarriär utifrån en uppdaterad arbetsmarknad.

Katinkas erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
1900 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Katinka Kontakta Katinka

Mer om Katinka

Tillgänglighet

Katinka är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

LöneförhandlingStyrelsearbeteIT & telekomLedarskap större arbetsplatsUtvecklingssamtalOrganisationerKrishanteringKarriärutvecklingJämställdhetKonflikthanteringPersonlig utvecklingRekryteringEntreprenörskap & Starta bolagTeambuildingSjälvledarskapLedarskap i kristiderCV & jobbansökningarUppsägningStress och stresshanteringDigitaliseringHuman Resource (HR)Förändringsledning

Erfarenhet och utbildning

Jag har själv varit ledare under en lång tid och utgår från min egen erfarenhet som ledare när jag stöttat och coachat chefer inom både privat och offentlig sektor i ledarskap. Jag driver idag ett eget konsultbolaget som erbjuder tjänster inom ledarskap, utveckling, avveckling och omställning över hela Sverige.

Ett typiskt första möte

Ett första förutsättningslöst möte är exakt det - helt öppet och utforskande. Syftet är att tydliggöra förutsättningarna för oss båda och målet är att komma överens om nästa steg. Jag har lång erfarenhet av att möta människor där de står, tillsammans sätta ord på vad de vill åstadkomma och därefter lägga planen.