Lena Asplund Sander

Mentor med erfarenhet inom bank och finans, Stockholm

Jag är nyfiken, har ett stort engagemang och har drivkraft. Vill gärna lära mig något nytt. Efter många år inom Bank och Finans har jag en gedigen erfarenhet som jag vill dela med mig av.

Har en passion att hjälpa andra människor. Med min positiva hållning och min tro på din individuella förmåga och potential, så vet jag att det finns bra lösningar för det flesta situationer och frågeställningar som vi möter i olika situationer, både i livet och på arbetet Är bra på att lyssna, utmana och se möjligheter som inte är självklara.

Mitt fokus idag som du kan dra nytta av är ledarskapsutveckling, teamutveckling, medarbetarstöd, karriärfrågor och omställning samt att ha mig som bollplank i olika situationer.

Idag är jag verksam som mentor och coach, är utbildad coach på PCC nivå enligt ICF och certifierad coach på ACC nivå enligt ICF
Du får ta del av min erfarenhet som ledare i olika roller från globala organisationer, främst inom bankvärlden primärt inom Ekonomi och PMO (Project Management Office). Jag delar med mig av min gedigna erfarenhet och goda insikt i hur företag fungerar, värderingar, strukturer, hur man mäter prestationer och leveranser samt vikten av bra ledarskap.

Så här kan jag hjälpa dig:
Min expert kompetens finns inom utveckling, change management/ständiga förbättringar, olika projekt relaterade roller samt ledarskap på olika nivåer. Jag är en bra mentor och bollplank för dig som vill ha gå vidare i karriären, har bytt arbete, är ny som ledare/chef eller vill utveckla ditt ledarskap .
Som mentor till dig får du en person med stort engagemang och erfarenhet som har arbetat globalt i en utvecklingsorienterad verksamhet med följande egenskaper;

 Lyssnande
 Engagerad
 Utmanande och målinriktad
 Strukturerad och logisk
 Helhetsperspektiv

Lenas erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
1500 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Lena Kontakta Lena

Mer om Lena

Tillgänglighet

Lena är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

Internationell verksamhetLöneförhandlingStyrelsearbeteEkonomisk styrningLedarskap större arbetsplatsUtvecklingssamtalStrategi, företagOrganisationerManagement konsultingKrishanteringKarriärutvecklingProjektledningRekryteringTeambuildingSjälvledarskapAdministrationLedarskap i kristiderCV & jobbansökningarUppsägningLedningsgruppsarbeteStress och stresshanteringEffektivare mötenCoachande ledarskapHuman Resource (HR)FörändringsledningBokföring

Erfarenhet och utbildning

Civilekonom med mångårig erfarenhet från bank- och byggsektorn. Chefserfarenhet på olika nivåer i organisationerna. Utbildad och ICF certifierad coach.

Mina erfarenhetsområden är sträcker sig över följande områden;
Ledarskap - grupper, avdelningar, projekt i ett internationellt sammanhang.
Strategiarbete - från idé till genomförande, uppföljning och effekthemtagning.
Utvecklings - och förändringsarbete, projekt, transformationer och ständiga förbättringar inklusive dess påverkan på organisationen.
PMO - Projektportfölj projektstyrning, portföljhantering och projektmetoder.
Processer och kvalitetsförbättringar och vikten av efterlevnad av regelverk och leveranser i tid.
Bokslutsarbete ledningsrapportering i olika dimensioner, koncernbokslut.

Chef och ledarerfarenhet;
Avdelningschef med chefer och seniora medarbetare
Ledningsgrupper
Teamutveckling
Program- och projektledning för globala initiativ

Ett typiskt första möte

Ett lyckosamt mentorskap bygger på att vi båda ska få ett gott förtroende till varandra. Det vi pratar om är konfidentiellt dvs det stannar mellan oss.
På vårt första möte tar vi fram mål och riktlinjer för våra träffar. Jag är mån om att utgå från dina behov, där du befinner dig och tillsammans finner vi utvecklingssteg som tar dig till de uppsatta målen. Jag ger dig stöd och uppmuntran på vägen. Du får stöd att övervinna motstånd och hinder i de förändringar du ställs inför. Ett mentorskap med mig, utgår alltid från dig och jag som mentor vill hjälpa dig att få ut din fulla potential och utvecklas i den riktningen som du själv vill.