Lena Asplund Sander

Mentor med erfarenhet inom bank och finans, Stockholm

Jag är nyfiken, har ett stort engagemang och har drivkraft. Vill gärna lära mig något nytt. Efter många år inom Bank och Finans har jag en gedigen erfarenhet som jag vill dela med mig av.

Har en passion att hjälpa andra människor. Med min positiva hållning och min tro på din individuella förmåga och potential, så vet jag att det finns bra lösningar för det flesta situationer och frågeställningar som vi möter i olika situationer, både i livet och på arbetet Är bra på att lyssna, utmana och se möjligheter som inte är självklara.

Mitt fokus idag som du kan dra nytta av är ledarskapsutveckling, teamutveckling, medarbetarstöd, karriärfrågor och omställning samt att ha mig som bollplank i olika situationer.

Idag är jag verksam som mentor och coach, är utbildad coach på PCC nivå enligt ICF och certifierad coach på ACC nivå enligt ICF
Du får ta del av min erfarenhet som ledare i olika roller från globala organisationer, främst inom bankvärlden primärt inom Ekonomi och PMO (Project Management Office). Jag delar med mig av min gedigna erfarenhet och goda insikt i hur företag fungerar, värderingar, strukturer, hur man mäter prestationer och leveranser samt vikten av bra ledarskap.

Så här kan jag hjälpa dig:
Min expert kompetens finns inom utveckling, change management/ständiga förbättringar, olika projekt relaterade roller samt ledarskap på olika nivåer. Jag är en bra mentor och bollplank för dig som vill ha gå vidare i karriären, har bytt arbete, är ny som ledare/chef eller vill utveckla ditt ledarskap .
Som mentor till dig får du en person med stort engagemang och erfarenhet som har arbetat globalt i en utvecklingsorienterad verksamhet med följande egenskaper;

 Lyssnande
 Engagerad
 Utmanande och målinriktad
 Strukturerad och logisk
 Helhetsperspektiv

Lenas erbjudanden

Mentorskap månadsvis 1500 kr/månad

Ett möte med en mentor kostar 1 krona, därefter debiteras mentorns arvodet en gång per månad tills mentorskapet avslutas. Innebär en långsiktig relation där vi gemensamt drar upp riktlinjer och målsättningar med mentorskapet. Träffarna sker i normalfallet en gång i månaden under 90 minuter och däremellan sker kommunikationen via telefon och e-post. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer och din personlig utveckling. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det finns ingen bindnings- eller uppsägningstid. Du avslutar mentorskapet själv på Mina sidor.

Har du frågor till Lena eller vill veta mer innan du bokar? Kontakta Lena

Mer om Lena

Tillgänglighet

Lena är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

Internationell verksamhetLöneförhandlingStyrelsearbeteEkonomisk styrningLedarskap större arbetsplatsUtvecklingssamtalStrategi, företagOrganisationerManagement konsultingKrishanteringKarriärutvecklingProjektledningRekryteringTeambuildingSjälvledarskapAdministrationLedarskap i kristiderCV & jobbansökningarUppsägningLedningsgruppsarbeteStress och stresshanteringEffektivare mötenCoachande ledarskapHuman Resource (HR)FörändringsledningBokföring

Erfarenhet och utbildning

Civilekonom med mångårig erfarenhet från bank- och byggsektorn. Chefserfarenhet på olika nivåer i organisationerna. Utbildad och ICF certifierad coach.

Mina erfarenhetsområden är sträcker sig över följande områden;
Ledarskap - grupper, avdelningar, projekt i ett internationellt sammanhang.
Strategiarbete - från idé till genomförande, uppföljning och effekthemtagning.
Utvecklings - och förändringsarbete, projekt, transformationer och ständiga förbättringar inklusive dess påverkan på organisationen.
PMO - Projektportfölj projektstyrning, portföljhantering och projektmetoder.
Processer och kvalitetsförbättringar och vikten av efterlevnad av regelverk och leveranser i tid.
Bokslutsarbete ledningsrapportering i olika dimensioner, koncernbokslut.

Chef och ledarerfarenhet;
Avdelningschef med chefer och seniora medarbetare
Ledningsgrupper
Teamutveckling
Program- och projektledning för globala initiativ

Ett typiskt första möte

Ett lyckosamt mentorskap bygger på att vi båda ska få ett gott förtroende till varandra. Det vi pratar om är konfidentiellt dvs det stannar mellan oss.
På vårt första möte tar vi fram mål och riktlinjer för våra träffar. Jag är mån om att utgå från dina behov, där du befinner dig och tillsammans finner vi utvecklingssteg som tar dig till de uppsatta målen. Jag ger dig stöd och uppmuntran på vägen. Du får stöd att övervinna motstånd och hinder i de förändringar du ställs inför. Ett mentorskap med mig, utgår alltid från dig och jag som mentor vill hjälpa dig att få ut din fulla potential och utvecklas i den riktningen som du själv vill.