Lena Asplund Sander

Strategisk/operativ ledare inom bank, Stockholm

Jag delar med mig av en gedigen och lång arbetslivserfarenhet av ledarskap, medarbetarskap och organisationer samt förändringsarbete av olika slag. Genom mitt helhetsperspektiv, ser och undersöker vi tillsammans hur det som skall göras passar in i helheten för människan och företaget. Med min positiva hållning och min tro på din individuella förmåga och potential, så vet jag att det finns bra lösningar för det flesta situationer eller frågeställningar som vi möter i olika situationer, både i livet och på arbetet.

Du får ta del av min erfarenhet som ledare i olika roller från globala organisationer, främst inom bankvärlden och globala huvudkontorsfunktioner såsom Ekonomi och PMO (Project Management Office). Mitt fokus idag som du kan dra nytta av är ledarskapsutveckling, teamutveckling och medarbetarstöd samt karriärfrågor.

Så här kan jag hjälpa dig:
Jag hjälper dig att komma fram till det viktigaste för dig och var ditt fokus skall vara. Vi tar fram en handlingsplan och jag hjälper dig att lyfta blicken och tydliggöra vad som behöver göras i olika situationer samt att ta sig förbi eventuella hinder. Jag finns där som ett stöd för dig under din förändringsresa. Dina utmaningar kan vara inom;

- Ledarskap, Individuellt ledarstöd och ledarutveckling, ledarskap på distans och olika delar i området runt en ledares HR cykeln utvecklingssamtal mm.
- Teamutveckling dvs dynamiken, samarbete i teamet, tillvaratagande av olika gruppmedlemmars preferenser.
- Medarbetarstöd och karriärutveckling tex personer som vill ta ett nytt steg i sin karriär, outplacement, självledarskap.
- Frågeställningar i det dagliga arbetet som behöver diskuteras med någon utomstående.
Kan också fungera som stöd vid rekrytering, urval och tillsättning av ledare och specialister.

Jag delar med mig av min gedigna erfarenhet och goda insikt i hur företag fungerar, värderingar, strukturer, hur man mäter prestationer och leveranser samt vikten av bra ledarskap.

Lenas erbjudanden

Prova på —  Mentorskap månadsvis 1500 kr/månad

Prova på ett mentorskap via Mentorerna.se och få det första mötet kostnadsfritt!
Lär känna mentorn och besluta gemensamt om och hur ni vill jobba vidare tillsammans. Avsluta mentorskapet om det inte känns rätt. Ingen bindningstid, ingen uppsägningstid.

Innebär en långsiktig relation där vi gemensamt drar upp riktlinjer och målsättningar med mentorskapet. Träffarna sker i normalfallet en gång i månaden under 90 minuter och däremellan sker kommunikationen via telefon och e-post. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer och personlig utveckling.

PROVA PÅ: Första mötet kostnadsfritt!
Teckna

Har du frågor till Lena eller vill veta mer innan du bokar? Kontakta Lena

Mer om Lena

Tillgänglighet

Lena är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenOnline mötenTelefonmöte

Kompetensområden

Coachande ledarskapKarriärutvecklingLedarskap större arbetsplatsLedningsgruppsarbeteStress och stresshanteringLedarskap i kristiderFörändringsledningSjälvledarskapAdministrationBokföringEkonomisk styrningHuman Resource (HR)Internationell verksamhetLöneförhandlingOrganisationerProjektledningRekryteringStyrelsearbeteTeambuildingUppsägningUtvecklingssamtalStrategi, företagEffektivare mötenCV & jobbansökningarManagement konsultingKrishantering

Erfarenhet och utbildning

Civilekonom med mångårig erfarenhet från bank- och byggsektorn. Chefserfarenhet på olika nivåer i organisationerna. Utbildad och ICF certifierad coach.

Mina erfarenhetsområden är sträcker sig över följande områden;
Ledarskap - grupper, avdelningar, projekt i ett internationellt sammanhang.
Strategiarbete - från idé till genomförande, uppföljning och effekthemtagning.
Utvecklings - och förändringsarbete, projekt, transformationer och ständiga förbättringar inklusive dess påverkan på organisationen.
PMO - Projektportfölj projektstyrning, portföljhantering och projektmetoder.
Processer och kvalitetsförbättringar och vikten av efterlevnad av regelverk och leveranser i tid.
Bokslutsarbete ledningsrapportering i olika dimensioner, koncernbokslut.

Chef och ledarerfarenhet;
Avdelningschef med chefer och seniora medarbetare
Ledningsgrupper
Teamutveckling
Program- och projektledning för globala initiativ

Ett typiskt första möte

Ett lyckosamt mentorskap bygger på att vi båda ska få ett gott förtroende till varandra. Det vi pratar om är konfidentiellt dvs det stannar mellan oss.
På vårt första möte tar vi fram mål och riktlinjer för våra träffar. Jag är mån om att utgå från dina behov, där du befinner dig och tillsammans finner vi utvecklingssteg som tar dig till de uppsatta målen. Jag ger dig stöd och uppmuntran på vägen. Du får stöd att övervinna motstånd och hinder i de förändringar du ställs inför. Ett mentorskap med mig, utgår alltid från dig och jag som mentor vill hjälpa dig att få ut din fulla potential och utvecklas i den riktningen som du själv vill.