Lena Larsson

Mentor för chefer och ledare som vill utvecklas, Stockholm

Att kunna påverka, driva saker framåt och skapa förbättring är viktigt för mig. Det är antagligen därför som jag har varit chef och ledare så gott som hela min karriär. Jag gillar att som ledare få utveckla verksamheten, driva den framåt och för att göra det krävs att medarbetarna utvecklas samt att även jag som ledare utvecklas. För min egen personliga utveckling kände jag behov av att göra något helt annat en period så jag slutade mitt VD-jobb och utbildade mig till yogalärare. Jag beskrivs av mina vänner som lugn, klok, rolig och inspirerande. Analytisk, effektiv och resultatinriktad är ett annat sätt jag brukar beskrivas på som ledare och chef.

Referens från kund:
Jag får ett fantastiskt stöd av Lena Larsson.

Så här kan jag hjälpa dig:
Som mentor gör jag mest nytta om du redan idag är chef. Du kanske behöver utvecklas som ny chef eller känner dig ensam i ditt beslutsfattande. Kanske söker du en förändring och vill ta mer ansvar. Jag är en engagerad mentor och tar mig tid att sätta mig in i din situation. Vi bollar dina frågor, hela tiden med fokus på den förändring du vill åstadkomma. Möjligen vet du inte direkt vilken förändring du söker, bara att du vill utvecklas. Jag stöttar, pushar och ifrågasätter det du säger för att säkerställa att du kommer framåt och hittar din väg.

Lenas erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
1900 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Lena Kontakta Lena

Mer om Lena

Tillgänglighet

Lena är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

IT & telekomIT & telekomLöneförhandlingStyrelsearbeteUtvecklingssamtalMarknadsföring (PR, media)Marknadsföring (PR, media)OrganisationerProjektledningRekryteringTeambuildingAdministrationLedarskap i kristiderUppsägningLedningsgruppsarbeteFörsäljning, ledarskap och planeringFörsäljning, praktiskt utförandePresentationsteknikAffärsutvecklingKarriärutveckling

Erfarenhet och utbildning

Min erfarenhet är främst inom ledarskap, marknadsföring och försäljning som chef och ledare i det privata näringslivet. Mina medarbetare har varit allt från tekniker, kundtjänst, säljare, marknadsassistenter, lagerpersonal, till analytiker, konsulter och andra chefer. Jag har framförallt erfarenhet av tjänsteföretag men även tillverkande företag, inom B2B men med fokus på konsumentbeteende. Jag har arbetat på företag i förändring, företag som ska ompositioneras, företag som växer, företag som behöver effektiviseras. Jag har exempelvis varit med om företagsfusion, organisationsförändringar, rekryteringar, uppsägningar, nedläggningar, värderingsarbete. Jag har erfarenhet av ledningsgrupper och styrelser. Jag har en ekonomie magister-examen med inriktning på marknadsföring från Uppsala universitet.

Ett typiskt första möte

Första gången träffas vi om möjligt, förslagsvis på ett café, och börjar lära känna varandra, går igenom din situation och ser om jag kan hjälpa dig vidare. Jag har under åren som mentor utvecklat ett verktyg som jag kallar ”Min personliga affärsplan”. Om du som jag vill arbeta strukturerat utgår vi sedan förslagsvis från den för att gå igenom var och hur du är idag, vart du vill och vilka konkreta mål och aktiviteter som krävs för att komma dit.