Lennart Almstedt

För dig som vill nå stor tillväxt, Stockholm

Erfarenhet från strategisk och operativ utveckling av mer än 60 företag. Ofta i rollen som linjeansvarig chef i roller som VD, General Manager eller C-Level Executive, t.ex. vid Siemens, Siemens-Nixdorf, SAP, Capgemini, Proffice, Siemens Computers, Amuze Electronic Media, Wkit Online och ett flertal startups och mindre bolag. Anlitade av stora bolag såsom BMW, Tieto, Karolinska Universitetssjukhuset, Manpower, ISS, Getinge, OK, Acando, Anoto, Ledstiernan, Cinnober Financial Services, KTH, Lexplore och ett stort antal mindre entreprenöriella bolag för att driva företagsutveckling . Drivit utbildning vid Handelshögskolan, Styrelseakademien, Styrelsekraft, Sting, mm. Idag aktivt engagerad inom riskkapitalbranschen, vid Nordic China Healthcare Solutions, och inom andra grupperingar inklusive egna bolaget Almstedt & Partners med ett nätverk av 60 affärspartners internationellt. Internationell erfarenhet från framförallt USA, Indien, Kina och Norra Europa. Fokus på kunskapsrika företag, och spännande bolag.

Så här kan jag hjälpa dig:
Sitter du i en situation där du behöver utveckla: 1) ditt strategiska tänk för tillväxt, 2) din förmåga att operativt utveckla sälj/kommersialisering/internationalisering för tillväxt, 3) din ledarskapsförmåga för att hantera detta och 4) din entreprenöriella förmåga att hantera risk och nya tillväxtområden, då har jag en unikt bred och djup erfarenhet, och ett kraftfullt internationellt nätverk.

Lennarts erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
2400 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Lennart Kontakta Lennart

Mer om Lennart

Tillgänglighet

Lennart är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

Internationell verksamhetFörhandlingsteknikIT & telekomStyrelsearbeteLedarskap större arbetsplatsMarknadsföring (PR, media)Management konsultingEntreprenörskap & Starta bolagFinansiering av bolagLedarskap i kristiderModeratorAvveckla bolag (rekonstruktion, konkurs ...)LedningsgruppsarbeteKapitalisering av bolagFörsäljning, ledarskap och planeringFörsäljning, praktiskt utförande

Erfarenhet och utbildning

Min erfarenhet är bred ur ett flertal aspekter.
1- Halva tiden i linjeroller inklusive flera VD, General Manager och C-Level roller.
2- Halva tiden som affärspartner, managementkonsult, rådgivare, mentor och utbildare.
3- Erfarenheten inkluderar även ägarroller och styrelseroller.
4- Erfarenheten kommer från ett 60-tal företag. Dessa inkluderar välkända stora företag såsom SAP, Capgemini, BMW, Proffice, Siemens, Siemens-Nixdorf, Ericsson och Tieto, samt medelstora och små företag liksom egna och andras startup företag. Erfarenheten täcker hela skalan från tillväxt till turn-around och nerläggning.
5- Mitt fokus har dock varit kunskaps- och teknikintensiva branscher inom B2B, t.ex. Medtech, IT, Hightech, Cleantech, Management consulting och Hälsovård. Jag har även haft ett flertal B2C-åtaganden.
6- Mycket arbete har inkluderat internationell expansion och internationella samarbeten. Primärt från USA, Europa, Kina och Indien.
7- Jag har även drivit utbildning inom affärsplanering, affärsmodeller, innovation, internationalisering och bolagsutveckling vid t.ex. IFL/Handelshögskolan, Styrelseakademien, Styrelsekraft, företag, investerargrupper och inkubatorer.
8- En viktig komponent är det globala nätverk som byggt upp i olika världsdelar, idag bestående av ett 60-tal personer.
9- Som grund har jag en Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala och Stanford i USA samt en MBA-examen från IMD i Schweiz.

Ett typiskt första möte

Ett första möte är ofta ganska kort, ca 1,5 timmar. Syftet är att lära känna varandra, diskutera vilka frågor som är viktiga, diskutera vilken typ av stöd som känns lämpligt samt klargöra hur tiden optimeras för att nå önskade mål.