Mats Hæger

VD/professionell marknadsförare, Limhamn

Erfaren marknadsförare som arbetat såväl nationellt som globalt med alla aspekter av marknadsföring och försäljning. Jag har också varit ledare för marknadsföringsorganisationer i Sverige, globala team samt för regioner i Europa.
Stor erfarenhet av att arbeta med hur man får en säljorganisation effektivare.

Referens från kund:
Trevligt samtal

Så här kan jag hjälpa dig:
"Hjälp till självhjälp", dvs. ställa de frågor som får dig att reflektera och fundera på vägen framåt i ditt projekt eller dina frågeställningar. Jag vill också, gärna, utmana dig till att våga prova nya saker och se saker på annorlunda vis, kanske även på nya sätt. Jag kommer också att ställa frågan, varför?, ofta för att få dig att tänka till och kanske tänka om!

Mats erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
1500 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Mats Kontakta Mats

Mer om Mats

Tillgänglighet

Mats är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

PresentationsteknikLedarskap större arbetsplatsMarknadsföring (PR, media)RekryteringFörsäljning, ledarskap och planeringFörsäljning, praktiskt utförandeCoachande ledarskap

Erfarenhet och utbildning

Min erfarenhet grundar sig på mångårigt arbete med marknadsföring, marknadsföringsprocesser, strategier och taktik inom läkemedelsbranschen. Jag har varit ansvarig för marknadsföringen såväl i Sverige som på den globala marknaden. Arbetat mycket mot dotterbolag.

Idag arbetar jag mycket med marknadsföringsplanering och strategier samt som lärare på IHM Business School. Båda dessa verksamheter gör att jag håller mig uppdaterad om vad som händer och sker.

Ett typiskt första möte

Jag vill gärna dela med mig av mina erfarenheter och ser mentorskap som en metod att överföra dessa. Men för att det ska fungera på bästa sätt måste ett ömsesidigt förtroende skapas och det görs genom att vi berättar för varandra vem vi är, vad vi kan och vad vi förväntar oss av varandra.