Pål Alfvegren

Mentor och egen företagare, Helsingborg

Jag är en ledare och en inspirerande visionär som utgår ifrån helhetsbilder, har en vilja att se företag och människors behov av utveckling, strukturer och strategier, samt möjligheter att realisera dessa till verklighet. Med erfarenhet från ledande positioner, från nystartade bolag och från mer förvaltande verksamheter, har jag lärt mig mycket. Vad som krävs av såväl organisationen samt medarbetarna för att skapa ett välmående och utvecklande klimat för att skapa framgång. För mig är perspektiv och humor viktig för att skapa framgång både i privatlivet och i yrkeslivet.

Referens från kund:
Rak och tydlig kommunikation där dialogen för utvecklingen framåt

Så här kan jag hjälpa dig:
Min tro är att jag med min erfarenhet kan bidra till att komma med idéer och perspektiv till dig som söker en mentor och till företagets fortsatta utveckling. Genom ett aktivt lyssnande, med viss analytisk och reflekterande förmåga, brukar jag lyssna in och skapa mig en helhetsbild, detta kan bidra till en konstruktiv input och utvecklande samtal/diskussion. Det är en utmaning att vara chef och ofta ensamt, det "politiska spelet" är oftast en stor utmaning och här har jag en del erfarenhet att dela med mig. Tror mig också kunna bidra med kunskap och erfarenhet utifrån att "få ihop ett livspussel" mitt i karriären, vad är värt att prioritera och hur, några personliga mål kan vara värdefulla.

Påls erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
1900 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Pål Kontakta Pål

Mer om Pål

Tillgänglighet

Pål är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

StyrelsearbeteEkonomisk styrningLedarskap större arbetsplatsOrganisationerEntreprenörskap & Starta bolagAdministrationLedarskap i kristiderLedningsgruppsarbeteFörsäljning, ledarskap och planering

Erfarenhet och utbildning

Efter universitetet har jag arbetat som chef/ledare inom såväl stora organisationer med över 10.000 anställda, som ledare/VD för mindre och nystartade verksamheter med 50-200 anställda. Har arbetat som chef internationellt under ett par år med stationering i Tyskland, vilket gav ett nytt perspektiv på bl.a. ledarskap och kulturella området. Mina huvudbranscher har främst varit Bank & Finans och IT, men har haft många generella ledarroller såsom CFO, CEO och CIO. Det har under de senaste 15 åren skett en revolution på det digitala området och denna utveckling bara fortsätter, inte minst inom bankbranschen, har varit fantastiskt att få vara med och bidra/lära i denna omvandlingsprocess. Har även under åren haft möjligheten att få sitta i ett antal bolagsstyrelser, vilket givit nyttiga erfarenheter.

Ett typiskt första möte

Det är viktigt att vi på ett första möte får kännedom om varandras personligheter, vilka utmaningar vi står inför och våra förväntningar på samarbetet, allt för att kunna bedöma om vi har förutsättningar för ett lyckosamt samarbete. Om vi redan på vårt första möte kan sätta upp ett gemensamt mål med vårt samarbete, då har vi sannolikt hittat rätt.