Se filmen
star 10/10

Per Bengtsson

F.d. Universitetsdirektör med bred statlig erfarenhet, Stockholm

Med mig som mentor får du ett bollplank med chefserfarenhet från statsförvaltningen, positiv livsinställning och många erfarenheter av framgång, motgång, katastrofer och succéer.

Referens från kund:
Mycket bra och erfaren mentor

Så här kan jag hjälpa dig:
Jag erbjuder mig att vara ett bra bollplank till dig som jobbar som chef, behöver ta tag i din egen utveckling, eller behöver utveckla organisationer eller personalgrupper. I din chefsroll kanske du har problem eller t.o.m. ”sitter i skiten”, då är jag en bra samtalspartner som kan dela med mig av min breda erfarenhet av allt som kan hända i en organisation från kriser och misslyckanden till framgångar och goda resultat.

Pers erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
1900 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Per Kontakta Per

Mer om Per

Tillgänglighet

Per är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

StadsförvaltningUniversitetsförvaltningMedical ManagementKommunal förvaltningPolitiskt styrda organisationerRegional förvaltningLöneförhandlingArbetsmiljö och hälsaLedarskap större arbetsplatsUtvecklingssamtalProjektledningPersonlig utvecklingOffentlig sektor (upphandling)AdministrationSjälvledarskapModeratorStress och stresshanteringEffektivare mötenKlinisk forskningHuman Resource (HR)Förändringsledning

Erfarenhet och utbildning

Socionom med fördjupning i statskunskap.
Arbetat inom statsförvaltningen i mer än 30 år.
Departementsråd, utredare, administrativ direktör i riksdagsförvaltningen och universitetsdirektör på Karolinska Institutet.

Ett typiskt första möte

Vid vårt första möte så berättar vi helt kort för varandra vilka vi är, sedan vill jag veta varför du vill ha en mentor. Med den utgångspunkten diskuterar vi sedan formerna för ett eventuellt samarbete och hur en eventuell målbild för vårt gemensamma arbete. Om vi båda känner att personkemin fungerar och att vi vill gå vidare med varandra så bestämmer vi en mötesplan. Inför nästa möte hörs vi kortfattat några dagar dessförinnan och bestämmer vad vi ska prata om. Varje träff avslutas med en kortfattad utvärdering av mötet och funderingar inför kommande träffar.
Även om jag föredrar personliga möten så kan vi också träffas via digitala kanaler