Roger Neckelius

Global CIO och Förändringsledare, Stockholm

Med mig som mentor får du en person som tycker om utmaningar, är öppen och drivande i förändringsarbeten. Min erfarenhet som kommer dig till del, hämtar jag från roller som tidigare IKEA CIO och VD för IKEA IT och som förändringsledare för att bygga upp en global IT organisation och som ledare för ca 1000 personer. Min erfarenhet kommer från att verka i en global miljö med stark företagskultur, fokus på medarbetare, enkelhet och kostnadsmedvetande.

Så här kan jag hjälpa dig:
Är du en person som står inför större förändringar tex införande av nya IT lösningar eller omorganisationer i en global miljö vill jag gärna hjälpa dig att undvika eventuella problem.
Jag delar med mig och ökar förståelsen för vad som krävs av en ledare och chef i en multi-kulturell och global organisation. Jag stöttar dig i din utmaning och din roll som förändringsledare.
Mitt primära uppdrag är att lyssna på dig och när det passar också dela med mig av både misstag och lyckade exempel, för dig att bedöma hur dessa erfarenheter kan hjälpa dig.
Du ställer frågorna och leder våra diskussioner kring de ämnen som du anser vara viktiga för din utveckling och utmaning.

Rogers erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
1900 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Roger Kontakta Roger

Mer om Roger

Tillgänglighet

Roger är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

IT & telekomStyrelsearbeteLedarskap större arbetsplatsOrganisationerKrishanteringKarriärutvecklingProjektledningAdministrationSystemintegration, programutvecklingModeratorLedningsgruppsarbeteDigitaliseringCoachande ledarskap

Erfarenhet och utbildning

30 års erfarenhet av att jobba i en internationell miljö i flera olika ledande befattningar huvudsakligen inom administration och organisationsutveckling.
Tidigare IKEA CIO och VD för IKEA IT.
Förändringsarbete byggt upp en global IT organisation och chef för c.a. 1000 personer.
Erfarenhet av att driva större program och projekt (mer än 350 MSEK i budget) vid införande av nya IT stöd.
Chef och ledare utomlands (13 år) i Japan, Schweiz och Ryssland.
Styrelse erfarenhet både som ordförande och ledamot.
Utbildning inom system- och programutveckling.

Ett typiskt första möte

Jag ser fram emot att träffa dig i ett första möte för att känna oss för om vi har förutsättningar för att jobba bra tillsammans och att du kan få förtroende för mig och min erfarenhet. Om det känns bra gör vi tillsamman en första plan för hur vi går vidare. Vi bör också bli överens om arbetsformer, förväntningar och riktlinjer för vårt samarbete. Eftersom allt handlar om dig och din utveckling är det också bra om du har en tydlig tanke om vad du vill få ut av mitt mentorskap.