Sara Modig

Mentor inom innovation, förändringsarbete, ledarskap och personlig utveckling, Stockholm

Allt lärande, all förändring och utveckling börjar med människan och med hennes erfarenheter, drivkrafter och egenskaper som manifesterar sig i människan som helhet: i kroppen, tanken, känslan, relationerna och de existentiella perspektiven. Delar du den här grundfilosofin? Är du redo att söka nya perspektiv på eller ta ett nytt steg i ditt ledarskap och din verksamhet? Då vill jag gärna vara din mentor!
Jag är mentor för att möten med människor är det mest meningsfulla jag vet. Genom egen erfarenhet har jag på djupet lärt mig vilken kraft och möjlighet som det goda, reflekterande samtalet ger. Som din mentor vill jag omsätta denna lärdom, liksom de verktyg och metoder för just sådana samtal som jag samlat på mig, till värde för dig och de människor du har runt dig.

Så här kan jag hjälpa dig:
När du behöver få perspektiv på din eller din organisations situation, vända låsta lägen till öppningar och steg för steg utforska vägen vidare - då lyssnar, utmanar och stöttar jag dig. Jag vill jobba med dig som har en idé till en ny produkt, tjänst eller affär. Jag vill vara bollplanket för dig som ser behov av eller är nyfiken på att pröva nya, mer helhetliga sätt att leda dig själv eller dina medarbetare. Och jag vill stötta dig som känner behov av att kalibrera helhetsbalansen i livet.

När du väljer att bli min adept, möter jag dig med varm nyfikenhet, ett inkännande lyssnande samt kraftfulla frågor och uppgifter. Ibland utmanar de dig; de ger dig alltid nya perspektiv och hjälper dig framåt i konkreta steg. Självklart delar jag även med mig av min egen erfarenhet från ledarrollen, innovations- och förändringsarbete och det växelspel mellan kris och utveckling som livet bjuder på.

Saras erbjudanden

Privatperson som söker en mentor som sin personliga rådgivare, bollplank och mentor för sin egen utveckling som medarbetare, entreprenör eller för sin personliga utveckling
1500 kr/månad

Ibland så löser man sina utmaningar och får svar på sina frågor vid ett eller två möten, men ofta använder man en mentor under en längre tid. Att ha en mentor är utvecklande och mycket vanligt nuförtiden. Vi har alla behov av ett bollplank, en rådgivare för att diskutera vår personliga utveckling, konflikter i arbetslivet eller för utvecklas i våra yrkesroller och det gäller såväl chefer som medarbetare. Det kan också handla om andra frågor som vi har svårt att reda ut själva. Ett möte är i normalfall 90 minuter per möte. Mellan mötena sker kommunikationen via e-post och /eller telefon med mentor. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer. Är du privatperson och väljer att betala månadsvis för ett mentorskap, själv, väljer du denna tjänst. Betalningen görs var 30:e dag och betalningen sker via det kreditkort som du registrerar när du tecknar tjänsten. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det gör du själv på Mina sidor. Någon bindnings- eller uppsägningstid finns inte, när du avslutar så avslutas tjänsten direkt. Du tecknar ett mentorskap genom att klicka på den röda knappen. Om ett företag ska betala för ditt mentorskap, väljer du i stället tjänsten mentorskap för företag.

För företag, för att att utveckla, behålla eller avveckla medarbetare

Det är vanligt att man anlitar en mentor för att utveckla sina medarbetare i företag eller om man har kommit överens om att avsluta en anställning för att ge den anställde en bättre start för att hitta ett nytt jobb. Många gånger väljer man en mentor för att utveckla sina chefer eller medarbetare i en viss roll. Utvecklingen är personligt vilket gör att det blir helt skräddarsydd. Det kan handla om ledarskap, HR-kompetens, projektledning, försäljning eller någon annan specifik kunskap. Vi på Mentorerna har fler än 100 professionella och yrkeserfarna mentorer som matchas efter era chefer och medarbetares behov och önskemål. Ett mentorskap löper ofta under 12 månader och innehåller ofta 10 mentormöten. Beroende på mentorskapets innehåll komplexitet, kan mentorskapet pågå både under en längre och kortare period. Mentorskapet kan också anpassas i antal möten per månad och möteslängd beroende på behovet. Om ni så önskar presenteras flera förslag på mentorer med rätt kunskap och erfarenhet, vilket gör det enklare för er att välja er mentor. Avtalen tecknas digitalt för mentorskapet samt faktureras direkt till ert företag. Det ger er också en mer flexiblare intervall mellan era möten än tjänsten för privatpersoner som ger 1 möte per månad. Klicka på knappen nedan för mer information eller en offert.

Kontakta kundtjänst
Efterfråga offert eller mer information

Har du frågor till Sara Kontakta Sara

Mer om Sara

Tillgänglighet

Sara är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenFysiskt möte på valfri platsTelefonmöte

Kompetensområden

AffärsutvecklingCoachande ledarskapDesignEffektivare mötenEntreprenörskap & Starta bolagFörändringsledningInnovationModeratorPersonlig utvecklingProjektledningSjälvledarskapStrategi, företagStress och stresshanteringStyrelsearbeteTeambuildingKarriärutveckling

Erfarenhet och utbildning

Jag är musikstudenten som blev civilekonom och arbetade 15 år som tjänsteperson inom forsknings-, innovations- och näringspolitik i central förvaltning. Efter ett karriärbyte startade och drev jag under 5 år, tillsammans med en kollega, eget företag med tjänster inom processledning, innovationsledning, facilitering och utvärdering. Under denna period var jag även med i de tidiga faserna i ett start-upbolag och engagerad i olika styrelser. Idag arbetar jag som designstrateg och linjechef i ett konsultbolag, samtidigt som jag utbildar mig till andningspedagog/breathwork coach på fritiden. Oavsett sammanhang har jag ofta haft rollen som ledare, exempelvis projektledare eller körledare.

Några relevanta kurser jag gått är
* Advanced Fundamental Coaching Skills, ICI (Certifiering)
* THERE - The Human Element och retorik för kvinnliga ledare
* Diplomerad facilitator

Ett typiskt första möte

Du berättar om varför du kontaktat mig och om vad du ser som önskat resultat av vårt arbete. Jag berättar om hur jag arbetar, och vi samtalar om förväntningar på och åtaganden i vårt gemensamma arbete. Och vi bekantar oss med varandra, så att vi båda känner tillit till att ett fortsatt arbete kommer att fungera.

Vårt första möte sker digitalt eller fysiskt.