Sara Modig

Mentor inom innovation, förändringsarbete, ledarskap och personlig utveckling, Stockholm

Allt lärande, all förändring och utveckling börjar med människan och med hennes erfarenheter, drivkrafter och egenskaper som manifesterar sig i människan som helhet: i kroppen, tanken, känslan, relationerna och de existentiella perspektiven. Delar du den här grundfilosofin? Är du redo att söka nya perspektiv på eller ta ett nytt steg i ditt ledarskap och din verksamhet? Då vill jag gärna vara din mentor!
Jag är mentor för att möten med människor är det mest meningsfulla jag vet. Genom egen erfarenhet har jag på djupet lärt mig vilken kraft och möjlighet som det goda, reflekterande samtalet ger. Som din mentor vill jag omsätta denna lärdom, liksom de verktyg och metoder för just sådana samtal som jag samlat på mig, till värde för dig och de människor du har runt dig.

Så här kan jag hjälpa dig:
När du behöver få perspektiv på din eller din organisations situation, vända låsta lägen till öppningar och steg för steg utforska vägen vidare - då lyssnar, utmanar och stöttar jag dig. Jag vill jobba med dig som har en idé till en ny produkt, tjänst eller affär. Jag vill vara bollplanket för dig som ser behov av eller är nyfiken på att pröva nya, mer helhetliga sätt att leda dig själv eller dina medarbetare. Och jag vill stötta dig som känner behov av att kalibrera helhetsbalansen i livet.

När du väljer att bli min adept, möter jag dig med varm nyfikenhet, ett inkännande lyssnande samt kraftfulla frågor och uppgifter. Ibland utmanar de dig; de ger dig alltid nya perspektiv och hjälper dig framåt i konkreta steg. Självklart delar jag även med mig av min egen erfarenhet från ledarrollen, innovations- och förändringsarbete och det växelspel mellan kris och utveckling som livet bjuder på.

Saras erbjudanden

Mentorskap månadsvis 1500 kr/månad

Ett möte med en mentor kostar 1 krona, därefter debiteras mentorns arvodet en gång per månad tills mentorskapet avslutas. Innebär en långsiktig relation där vi gemensamt drar upp riktlinjer och målsättningar med mentorskapet. Träffarna sker i normalfallet en gång i månaden under 90 minuter och däremellan sker kommunikationen via telefon och e-post. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer och din personlig utveckling. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det finns ingen bindnings- eller uppsägningstid. Du avslutar mentorskapet själv på Mina sidor.

Har du frågor till Sara eller vill veta mer innan du bokar? Kontakta Sara

Mer om Sara

Tillgänglighet

Sara är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenFysiskt möte på valfri platsTelefonmöte

Kompetensområden

AffärsutvecklingCoachande ledarskapEffektivare mötenEntreprenörskap & Starta bolagFörändringsledningInnovationKarriärutvecklingModeratorPersonlig utvecklingPolitiskt styrda organisationerProjektledningSjälvledarskapStrategi, företagStyrelsearbeteTeambuilding

Erfarenhet och utbildning

Jag är musikstudenten som blev civilekonom och arbetade 15 år som tjänsteperson inom forsknings-, innovations- och näringspolitik i central förvaltning. Efter ett karriärbyte startade och drev jag under 5 år, tillsammans med en kollega, eget företag med tjänster inom processledning, innovationsledning, facilitering och utvärdering. Under denna period var jag även med i de tidiga faserna i ett start-upbolag och engagerad i olika styrelser. Idag arbetar jag som designstrateg och linjechef i ett konsultbolag, samtidigt som jag utbildar mig till andningspedagog/breathwork coach på fritiden. Oavsett sammanhang har jag ofta haft rollen som ledare, exempelvis projektledare eller körledare.

Några relevanta kurser jag gått är
* Advanced Fundamental Coaching Skills, ICI (Certifiering)
* THERE - The Human Element och retorik för kvinnliga ledare
* Diplomerad facilitator

Ett typiskt första möte

Du berättar om varför du kontaktat mig och om vad du ser som önskat resultat av vårt arbete. Jag berättar om hur jag arbetar, och vi samtalar om förväntningar på och åtaganden i vårt gemensamma arbete. Och vi bekantar oss med varandra, så att vi båda känner tillit till att ett fortsatt arbete kommer att fungera.

Vårt första möte sker digitalt eller fysiskt.