Ulf Wetterlund

Verksamhetsutvecklare, Göteborg

Har ett brinnande intresse i att få dela med mig av kunskap och erfarenheter.
Verkligen glädjande att få stödja och se andra lyckas med att förverkliga sina idéer.
Jag vill även bidra till att skapa arbetsglädje och kreativitet där utveckling av styrkor är en framgångsfaktor.

Har ett långt arbetsliv bakom mig på ett stort antal arbetsplatser som anställd men även i eget konsultbolag som verksamhetskonsult
Uppväxt i Göteborg och bor sedan 40 år i Lilla Edet där jag förutom förvärvsarbete gärna vandrar i naturen, båtturer samt engagemang i flera föreningar.

Vill beskriva mig själv som målinriktad, engagerad och kreativ.
Gillat utmaningar och prövar gärna nytt, starkt engagemang i verksamhetsförändringar samt stor glädje att förverkliga goda idéer.

Så här kan jag hjälpa dig:
• Innovationsrådgivning för dig som har en produkt- eller affärsidé som behöver utvecklas.
• Stöd vid framtagning av miljö- och kvalitetsledningssystem för dig som är kvalitetsledare.
• Rådgivning i arbete med utveckling av befintligt kvalitetssystem för dig som kvalitetsledare eller för ledningsgrupp.
• Stöd för dig som jobbar i en politiskt styrd organisation och vill få ett väl fungerande samspel mellan politiker och förvaltning.

Ulfs erbjudanden

Mentorskap månadsvis 1250 kr/månad

Innebär en långsiktig relation där vi gemensamt drar upp riktlinjer och målsättningar med mentorskapet. Träffarna sker i normalfallet en gång i månaden under 90 minuter och däremellan sker kommunikationen via telefon och e-post. Dina behov styr inriktningen och du har möjlighet att både ventilera akuta frågeställningar som långsiktiga processer och personlig utveckling. Du bestämmer själv när du vill avsluta mentorskapet, det finns ingen bindnings- eller uppsägningstid. Du avslutar mentorskapet själv på Mina sidor.

Har du frågor till Ulf eller vill veta mer innan du bokar? Kontakta Ulf

Mer om Ulf

Tillgänglighet

Ulf är tillgänglig för möten via:
Digitala mötenTelefonmöteFysiskt möte på valfri plats

Kompetensområden

Politiskt styrda organisationerFastighetsförvaltning, bygg & anläggningTeknik & konstruktionHållbar utveckling (miljö)ProjektledningKvalitetsstyrningEntreprenörskap & Starta bolag

Erfarenhet och utbildning

Kort sammanfattning av mina erfarenheter;
• 13 år som konsult och kvalitetsledare med framtagning och utveckling av miljö- och kvalitetsledningssystem
• 18 år i bilindustrin som beredare, konstruktör och uppdragsledare
• 10 år i verkstadsindustri som verkstadsarbetare, produktionsplanerare och inköpare
• 26 år som fritidspolitiker som ledamot bl.a. i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bolagsstyrelse och ordförande i miljönämnden
• Projektledare för olika EU-projekt som starta-eget för unga och landsbygdsutveckling
• Marknadsföring av produkter för bättre hälsa och livskvalitet
• Ideellt arbete med start av föreningar, genomförande av uppfinnartävlingar och engagemang i mindre utvecklingsprojekt

Några av mina utbildningar;
• Kvalitetskonsultutbildning
• Konstruktörsutbildning
• Starta-eget utbildning
• 4-årig maskintekniskt gymnasium
• Militärtjänstgöring som pansarvärnsgruppchef

Ett typiskt första möte

Samtal om;
• Vilka vi är, vad vi har för bakgrund och erfarenheter
• Vilka förväntningar har vi på varandra och former för arbetet
• Hur vi utvärderar våra samtal och samverkan samt hur vi ger varandra feedback
• Ansvar, spelregler och avtal
• Mål på kort och lång sikt